Få stölder av märkta cyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

24 maj 2023

Stöldskyddsmärkning verkar skydda mot cykelstölder. Företaget Personalcyklar stöldskyddmärker alla cyklar, och stöldfrekvensen är cirka en procent, vilket är lågt för nya cyklar. Denna typ av märkning rekommenderas av många försäkringsbolag.

I 2022 års digitala Allt om Elcyklar berättade vi om hur GPS spårsändare kan vara ett effektivt hjälpmedel om cykeln stjäls. Spårsändaren gör att den stulna cykeln kan följas och i bästa fall kan tjuven gripas.

Ännu viktigare är att förebygga stöld, och även kunna spåra stulna cyklar. Då tycks stöldskyddsmärkning av typen ISR vara effektivt. Den märkta cykeln får en unik kod och QR-kod, som man kan scanna med mobilen. Detta ger snabbt besked om cykeln är stulen och polisen får veta vem som är registrerad ägare.

ISR-märkning rekommenderas av en rad försäkringsbolag, bland annat Folksam, If och Trygghansa. Exempelvis Folksam beskriver ISR-märkning som ett enkelt och effektivt sätt att stöldskyddsmärka ägodelar, och det fungerar speciellt bra för märkning av cyklar, MC, barnvagnar, rollatorer och båtmotorer.

Hos företaget Personalcyklar har man länge stöldskyddsmärkt de förmånscyklar som lämnas ut till anställda på företag och myndigheter. Det rör sig alltså om nya cyklar, många gånger elcyklar, som borde vara lockande för tjuvar.

– Vi kan se att stöldfrekvensen är knappt en procent, vilket vi tycker är ett bra resultat när så få cyklar stjäls, säger Björn Ekholm vid Personalcyklar.

– Vi vet också att många av de cyklar som verkligen stjäls kommer tillbaka tack vare ISR. Märkningen gör att polisen kan hitta ägaren, uppger Björn Ekholm.

Dock saknar han siffror på hur stor andel av de stulna cyklarna som återfinns tack vare spårmöjligheterna i ISR-märkningen.

Elcyklar stjäls allt mer

En stöldfrekvens på cirka en procent för nya cyklar är sannolikt ett mycket bra utfall, om det beror på märkningen. Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen 2021 visar att 10,3 procent av de hushåll som ägde någon cykel rapporterar att de utsatts för cykelstöld. Denna undersökning är gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå). Enligt Brå minskade 2021 de anmälda cykelstölderna totalt med 16 procent jämfört med 2020. ”Vanliga” cyklar stod för den stora minskningen, medan elcykelstölderna ökade med 30 procent.

Smartsand AB erbjuder denna typ av märkning, och har riktat in sig på cyklar och barnvagnar. Företaget drivs av Pär Sandevik.

Pär Sandevik har tillsammans med ett försäkringsbolag utvecklat produkten SmartDNA / ISR, som kallas ”ISR röd”:

– Vi har numera en produkt som både täcker självrisken och hela åldersavdraget, berättar han.

Tappar i värde

Han förklarar att försäkringarnas normala åldersavdrag kan göra att en två år gammal cykel tappar mer än hälften av sitt värde. Detta gör att försäkringen bara ersätter en mindre del av cykelns ursprungliga värde. Nu ska ISR röd göra att ägaren kan få ut hela mellanskillnaden upp till cykelns nypris. Produkten som täcker åldersavdrag kostar 695 kr första året, och kan förlängas för 290 kr om året. 

Den uppgraderade tjänsten tycks uppskattad av cykelköpare, att döma av Pär Sandeviks beskrivning:

– De flesta tar den som kostar 200 kr mer. De vill inte schackra för att få ersättning. Problemet är att en del cykelhandlare inte informerar om skillnaden, men de som gör det säljer den dyrare till nästan varenda cykel.

Läs mer