Är möjlig körsträcka en ickefråga?

Björn Åslund

Björn Åslund

27 apr 2024

Frågar inte köpare av elcyklister hur långt cykeln går med fullt batteri? Eller vill cykeltillverkarna undvika avslöjande fakta om räckvidd? Den standardiserade mätmetoden R200 som ska visa elcyklars körsträckor, verkar ha kört i diket.

Det är lätt att dra sådana slutsatser efter att initiativet R200, en standardiserad mätmetod för att uppge körsträckor med elcyklar, verkar ha somnat in.

Vi tar bakgrunden. R200 lanserades 2019. Det utvecklades av ZIV, den tyska cykelindustriorganisationen, i samverkan med cykeltillverkare som Bosch, Shimano, Accell Group och Velotech. Avsikten var att skapa en industristandard som skulle göra det enkelt att mäta möjlig körsträcka för en elcykel under givna förutsättningar. Olika elcyklars körsträckor skulle alltså kunna jämföras på ett objektivt sätt, på liknande sätt som bilindustrin har mätstandarden WLTP för bränsleförbrukning.

Vad vi kunnat se är det endast Bosch som försökt göra allvar av R200. Bosch gick vidare annonserade att man stöttar den färdiga standarden. Och lovade att i slutet av 2019 skulle det finnas en färdig standard på marknaden.

– Jämförbarheten hos elcyklars drivsystem och större tydlighet vid köp av elcyklar är oerhört viktigt för oss. R200 betyder att det nu finns ett välbaserat svar på den viktiga frågan ”Hur långt kan jag komma på en batteriladdning?”, var ett citat från Claus Fleischer, VD från Bosch eBike Systems.

Men därefter har det varit tyst kring R200. Vid en sökning på Bosch webb, får vi endast tre träffar om R200. En googling ger endast träffar på äldre sidor, från 2018 och 2019. Därefter verkar inget hänt R200.

Vi kontaktar där tyska ZIV för få inblick i vad som hänt R200.

Och vi får svar via mailen, av Tim Salatzki som ansvar teknik & standardisering vid ZIV:

Inledningsvis konstaterar han att R200 testmetod är spridd och används bland testinstitut, för att kalibrera och certifiera deras test utrustning.

Han konstaterar även att fastställande av möjliga kösträckor kan fastställas på många sätt och är en komplex process. Målsättningen med R200 har varit att erbjuda en förenklad testprocess som ska kunna jämföra olika elcyklar.

Inte fått spridning

Men hans beskrivning av genomslaget bekräftar våra farhågor:

– Emellertid så har R200 ännu inte blivit så spridd och använd som vi skulle önskat.

Vi söker vidare på webben. De flesta träffar är från 2018 och 2019 när metoden lanserades. Vi hittar några testinstitut som erbjuder R200 för elcyklar. 

Men vi hittar inte en enda cykeltillverkare som uppger räckvidd med R200. Inte ens bland de tyska tillverkarna av elcyklar.

Tydligen vågar eller vill inte cykeltillverkarna att vi ska kunna jämföra elcyklarnas räckvidd. Hade det varit obligatoriskt som med bilarnas WLTP hade saken varit annorlunda. 

Eller så är möjliga körsträckor en icke-fråga för de flesta cykelköpare. Kanske är det så att man tycker de möjliga körsträckor per laddning redan ligger långt över behoven?

Allt om Elcyklar på Readly: Stort tema om stöldskydd

Nu finns magasinet Allt om Elcyklar nr 1/2024 att läsa på Readly (innehåller 1000-tals digitala tidningar).

Cykelstölder drabbar oss elcyklister särskilt hårt. I tidningens stora tema (12 sidor) fördjupar vi oss i cykelstölder och tipsar om hur du kan skydda din elcykel bättre. 

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Läs mer