Märkningen skyddar mot stöld

Björn Åslund

Björn Åslund

13 apr 2022

Stöldskyddsmärkning verkar skydda mot cykelstölder. Företaget Personalcyklar stöldskyddmärker alla cyklar, och stöldfrekvensen är cirka 1 procent, vilket är lågt för nya cyklar.

2022 års Readly-tidning hittar du här:

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar?q=elcyklar

I vår digitala Allt om Elcyklar berättar vi om hur GPS spårsändare kan vara ett effektivt hjälpmedel om cykeln stjäls. Spårsändaren gör att den stulna cykeln kan följas och i bästa fall kan tjuven gripas.

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar?q=elcyklar

Men ännu viktigare är att förebygga stöld. Då tycks stöldskyddsmärkning av typen ISR vara ett effektivt verktyg.

Hos företaget Personalcyklar har man länge stöldskyddsmärkt de förmånscyklar lämnas ut till anställda på företag och myndigheter. Det rör sig alltså om nya cyklar, många gånger elcyklar, som borde vara lockande för tjuvar, som vill omsätta stöldgodset till pengar.

– Vi kan se att stöldfrekvensen är knappt en procent, vilket vi tycker är ett bra resultat när så få cyklar stjäls, säger Björn Ekholm vid Personalcyklar.

– Vi vet också att många av de cyklar som verkligen stjäls kommer tillbaka tack vare ISR. Märkningen gör att polisen kan hitta ägaren, uppger Björn Ekholm.

Märkningen syns när man belyser den med UV-ljus.

En stöldfrekvens på cirka en procent är sannolikt ett mycket bra utfall, om det beror på märkningen. Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen 2020 visar att 10,5 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året rapporterar att de utsattes för cykelstöld. Denna undersökning är gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå).

ISR-märkning säljs av olika företag, bland annat Smartsand ISR, som riktat sig mot cyklister. Märkningen består av en lösning med en unik kod, som penslas på cykeln. Denna kod är osynlig på cykeln, men spårbar för polisen genom att cykeln har registrerats i en databas. Dessutom appliceras en synlig etikett, som ska varna tjuvar att cykeln är märkt. 

Läs mer