Vässla klarar inte skulderna. Nu väntar rekonstruktion.

Björn Åslund

Björn Åslund

29 jun 2023

Vässla har haft det tufft ekonomiskt det senaste året. Nu kan de inte betala sina skulder. Bolaget lider av likviditetsbrist och går nu i en rekonstruktionsprocess.

Vässla som tillverkar elcyklar och elmopeder har under de senaste året haft det svårt. Man har tvingats säga delar av personalen och de har haft det tufft att få tag i nytt kapital.

Men detta räcker inte. Företaget har inte kunnat betala sina skulder och ansöker om rekonstruktion, skriver Breakit.

https://www.breakit.se/artikel/37053/vassla-kan-inte-betala-skulderna-gar-in-i-rekonstruktion

 I förra veckan godkändes bolagets rekonstruktionsansökan i Stockholms tingsrätt. 

”Bolagets betalningssvårigheter grundar sig i det nya marknadsläget. Tillgången på riskkapital har drastiskt förvärrats under hösten 2022 och försvårats ytterligare under början av 2023 i takt med höjda marknadsräntor”, skriver Vässla i sin rekonstruktionsansökan.

Vässlas vd Rickard Bröms grundade företaget 2017. Sedan dess har företaget sålt ungefär 5 000 fordon. Eftersom det tycktes flyta på i Sverige tyckte Vässla att det var dags för en expansion utomlands. Nu bromsar man expansionen eftersom det visade sig vara för kostsamt.

Företagsrekonstruktion är ett så kallat insolvensförfarande och innebär att företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få en möjlighet till nystart, uppger Breakit. Samtidigt måste bolagets fordringsägare (de som bolaget har skulder till) godkänna rekonstruktionsplanen, som ofta innehåller förslag om nedskrivningar av skulderna. 

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget. En företagsrekonstruktion kan pågå under högst ett år. 

Planen är att bromsa tillväxten tills ekonomin hinner ikapp och förhoppningsvis sätta igång igen i framtiden.

Läs mer