Sämre folkhälsa med Trafikverkets förslag

Björn Åslund

Björn Åslund

7 jan 2022

ANALYS/ Trafikverket har redovisat hur man ser på trafiksäkerhetsarbetet fram till 2030. Förslagen som rör cyklar och elcyklar kan mycket väl få oönskade effekter, som sämre folkhälsa, skriver chefredaktör Björn Åslund. 

 Trafikverket har analyserat trafiksäkerhetsarbetet 2021 (se TRV 2016/79008, TRV 2019/40528) och dragit upp nya mål för trafiksäkerheten med sikte mot 2030. Man vill halvera antalet omkomna och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor.

Målet är att komma ned till 133 döda och 3100 allvarligt skadade.

Självklart ställer vi upp på mål om att minska döda och allvarliga skadade. Men när vi ser vilka förslag trafikverket föreslår för cyklisterna säkerhet, så finns det stor anledning att befara ett bakslag. Nämligen så att människor dör inte bara i trafiken, de dör och blir sjuka av andra orsaker. Exempelvis av välfärdssjukdomar till följd av ett stillasittande liv. 

Och det ser ut som att trafikverkets förslag, mycket väl kan leda till mindre cykling som är en aktiv transport, som helt klart gynnar folkhälsan.

Men trafikverket har också rimliga förslag kring cyklingen. Man vill tillsätta en utredning om trimning och ej godkända elcyklar. Tanken är att motverka trimning och försäljning av elcyklar som inte uppfyller lagens krav på hastighet, effekt och konstruktion. 

Vi tror dock inte att trimmade elcyklar är ett utbrett fenomen. Vi har bara stött på dem vid ett fåtal tillfällen.

Trafikverket påtalar också behovet av fortsatta investeringar i en säker infrastruktur för cykel, ökade satsningar på bra och effektivt underhåll av cyklelvägar. Några förslag på hur detta ska gå till redovisas dock inte i analysen.

Ålderskrav 15 år för elcykel

Nästa förslag är mer oroande. Man föreslår ett ålderskrav på 15 år för alla typer av eldrivna cyklar, med undantag för eldrivna fordon utan trampor för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vi tror detta skulle slå kontraproduktivt på flera sätt. Redan idag ser vi en del yngre tonåringar på elcyklar. De elcyklar till plugget, till kompisar och till träningen. De belastar inte busstrafiken under högtrafik, som annars många unga gör. De behöver inte skjutsas hit och dit av föräldrar, de bidrar alltså till mindre biltrafik. Att unga tidigt upptäcker elcyklar, gör att de får ett vettigt förhållande till dem. Troligen fortsätter de elcykla fyllda 15, istället för att växla över till moppe, som än så länge innebär mer avgaser och klart högre olycksrisker.

Ålderskrav finns redan idag på cyklister under 15. De ska ha hjälm, vilket är just något Trafikverket tycker är bra.

Ska man en åldersgräns för elcyklar, ska den snarare ligga vid 12-13 år, det är en ålder där de unga börjar röra sig över längre avstånd, exempelvis till skolan. Då kan verkligen elcykeln vara en bra lösning, istället för föräldrar som tvingas agera taxibolag.

Hjälm på elcyklister. Ska bli obligatoriskt om Trafikverkets vilja får styra.

Hjälm bara för elcyklister?

Trafikverket vill se obligatorisk hjälm för alla cyklister. För övrigt tänker sig Trafikverket att det är elcyklister ska vara den första gruppen som tvingas använda hjälm. 

Hjälm är på många sätt ett bra skydd, men väldigt mycket pekar på att obligatorium kan bli ett rejält bakslag för cykling och folkhälsa. 

Det finns flera studier som visar att obligatorisk hjälm gör att många avstår från att cykla. Det kan till och med bli farligare för de som fortsätter att cykla, eftersom andra trafikanter blir mindre medvetna om cyklisternas existens.

Den tydligaste effekten av minskad cykling på grund av hjälmtvång är att antalet aktiva hälsofrämjande transporter minskar. Det finns flera rapporter som pekar på att förlusten för folkhälsan är betydligt större, än vinsten med hjälm. Se länken nedan:

https://www.cyclehelmets.org/1249.html

Det märkliga är att Trafikverket tydligen inte tagit till sig sådana studier?

Om Trafikverket går vidare med denna ambition, så får vi hoppas det landar i en statlig utredning. En sådan utredning borde ju kunna upptäcka att hjälmtvång långt ifrån är någon kassaskåpssäker åtgärd för säker cykling. Så kanske frågan kan läggas åt sidan.

Läs mer

Annons: