Elcykeln logo Meny

Sämre folkhälsa med Trafikverkets förslag

ANALYS/ Trafikverket har redovisat hur man ser på trafiksäkerhetsarbetet fram till 2030. Förslagen som rör cyklar och elcyklar kan mycket väl få oönskade effekter, som sämre folkhälsa, skriver chefredaktör Björn Åslund. 

 Trafikverket har analyserat trafiksäkerhetsarbetet 2021 (se TRV 2016/79008, TRV 2019/40528) och dragit upp nya mål för trafiksäkerheten med sikte mot 2030. Man vill halvera antalet omkomna och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor.

Målet är att komma ned till…

Björn Åslund

Björn Åslund

PUBLICERAD: 2022-01-07