Förmånscykel: Marie tar med förmån backarna

Björn Åslund

Björn Åslund

5 feb 2021

Tidigare i år erbjöd Jönköpings kommun förmåns­cyklar till de anställda. Över hälften valde elcyklar i den backiga Smålandsmetro­polen. En av elcyklisterna är Marie Pantzar-Ljubez som nu kan skippa bilen, då hon orkar de tuffa backarna i Huskvarna.

Foto: Anna Hållams

Allt fler arbetsgivare ser vinster med att de anställda cyklar till jobbet. Det är ju känt att regelbunden cykling bidrar till bättre hälsa och friskare personal. Lägg till det färre bilar vid jobbet, vilket minskar behovet av p-platser, så börjar arbetsgivare se en positiv uppsida.

Det finns många sätt för arbetsgivaren att uppmuntra cyklandet. Att erbjuda hyra av cykel som personalförmån tycks vara ett riktigt effektivt lockbete till cykling. Då i synnerhet om det är elcyklar som erbjuds. 

Marie Pantzar-Ljubez, som är enhetschef vid ett äldreboende i stadsdelen Huskvarna, är en av alla kommunanställda i Jönköping som hyrt en elcykel som förmånscykel. Och övergivit bilen för jobbresorna.

– Jag har inte mer än tre kilometer till jobbet, men backarna och höjdskillnaderna här i Huskvarna är så jättejobbiga. Tidigare åkte jag bil.

Marie Pantzar-Ljubez hyr en elcykel i prisklassen kring 15 000 kr. I hennes fall blir det ett bruttolöneavdrag på 333 kr/månad.

– Egentligen har jag alltid velat cykla, men elcyklarna är ju rätt dyra, och jag har nog inte varit tillräckligt driven att köpa förrän kommunens erbjudande kom.

Hon har nu elcyklat under hela sommaren, och tagit sig upp för backarna, utan att bli alldeles trött och svettig. Planen är att cykla så länge det går under hösten. Vintern tror hon dock blir svår, bland annat då cykelvägarna inte är så väl utbyggda.

Fyra av hennes arbetskamrater har också skaffat nya cyklar genom kommunen. Alla är elcyklar just för att klara de svåra motluten runt Huskvarna.

Bild: 2018-03/maria-elcykel3322.jpg
Nu blir det elcykel till jobbet istället för bilen för Marie Pantzar-Ljubez. De tunga backarna i Huskvarna är inte någon utmaning längre.

Marie Pantzar-Ljubez är en av många inom Jönköpings kommun, med cirka 12 000 tillsvidareanställda, som i våras nappade på att hyra cykel mot ett bruttolöneavdrag.

– Det blev oväntat många som ville ha cykel, berättar Annelie Wiklund, som är miljöstrateg vid Jönköpings kommun.

Under våren 2016 bokades 1 460 cyklar av de kommunanställda, varav 811 (55 procent) var elcyklar.

– Vi hade räknat med totalt 800 cyklar första året. Att det blev så många elcyklar beror förstås på att Jönköping är så pass kuperat. Utan elcyklar kan vi nog inte bli en riktig cykelstad.

Elcyklarna kunde hyras för cirka 300 kr per månad i bruttolöneavdrag, vilket  ger en nettokostnad på lönen av cirka 200 kr vid 33 procents marginalskatt. Med högre marginalskatt blir netto-kostnaden lägre. Cyklarna i Jönköping är ju främst tänkta för  privat bruk, och det upplägget innebär att cykelförmånen måste tas upp till förmånsbeskattning.

Cyklarna ska kunna köpas loss efter hyrperioden. Avsikten är att leverantören ska sätta en prislapp utifrån ett rimligt marknadsvärde. Eller så kan man då teckna sig för en ny cykel.

Att Jönköpings kommun erbjuder förmånscyklar hänger ihop med en bred satsning på hållbart resande.

– Vi bygger cykelbanor och cykel-parkeringar, vi arbetar för en mer attraktiv kollektivtrafik, vi jobbar även internt i kommunen med en resepolicy. Cyklarna blir då en pusselbit för att åstadkomma hållbart resande. Sedan har vi såklart hälsoperspektivet, det är ju viktigt att våra medarbetare rör sig mycket, säger Annelie Wiklund.

Två som också valt att cykelpendla i Jönköping:

Bild: 2018-03/marita-fredriksson-j-nk-ping.jpg

Marita Fredriksson, ­kurator vid Per Brahe­-gymnasiet, Jönköping:

– Tidigare körde jag mest bil till jobbet, ibland cykel när det var riktigt fint väder. Jag valde elcykeln för att värna om miljön. 

– Nu blir det elcykel varje ­dag, och det är jätte­mycket fördelar. Jag kommer fort till skolan inne i stan, utan att an­stränga mig. Jag slipper dyra p-­avgifter och får lite motion. Planen är att jag också ska cykla hela vintern.

Bild: 2018-03/h-kan.jpg

Håkan Andersson, rektor, Jönköping:

– Jag har tidigare cyklat ibland, men valde elcykel för att kunna börja cykla mer regelbundet. Jag vill kunna ta mig ut kvällar och helger, och cykla långt utan att bli trött och genomsvettig.

– Sen vill jag slippa åka bil till jobbet. Det är ganska nära, med elcykeln tar det högst 15 minuter.

Elcykel het löneförmån

 När arbetsgivare erbjuder förmånscykel är det många som väljer elcykel. Men erbjudandet kan vara krävande för arbetsgivaren, om man inte tar hjälp utifrån.

Än så länge är det inte så många arbets-givare som erbjuder cykel som personal-förmån. Planerar företaget en sådan förmån, kan det finnas anledning att tänka till ordentligt.

– Är det en arbetsgivare med många anställda måste man ha en genomtänkt process, annars kan det administrativa bli omfattande. Gör man det genomtänkt så kan det bli ganska enkelt att administrera, säger Richard Claesson, som är affärsområdeschef vid Ecochange, som erbjuder denna typ av tjänster. 

Främst från kommuner tycks det ha blivit ett rejält sug på att kunna erbjuda cykel- som personalförmån, beskriver han.

– Nu har vi fullt upp med offentliga kunder, det är flera väldigt stora projekt inom kommuner. Men det börjar även komma förfrågningar från privata. 

Andelen elcyklar är hög, 30–50 procent av förmånscyklarna är elcyklar, uppger Richard Claesson. Samtidigt är tillgången på elcyklar en bromsande faktor.

– Det är långa ledtider vid tillverkning, så vi måste boka cyklar året innan. De elcyklar som erbjöds i våras, bokades förra hösten. Så nu börjar det bli svårt att få fram fler.

Jönköpings kommun tog hjälp av ett externt bolag, för att skapa en smidig hantering.

– Kommunen gjorde en tjänsteupphandling, men det var bara en leverantör som lämnade anbud, säger Annelie Wiklund vid Jönköpings kommun.

Den upphandlade tjänsten kostar inget för kommunen. Kostnaderna är inbakade i hyresbeloppet som den anställde betalar.

– Det har flutit på bra med administrationen, säger hon, men konstaterar att cykelleveranserna blev försenade då köpintresset var så stort. 

Annelie Wiklund ser fördelar med att låta ett externt bolag sköta tjänsten.

– Om vi inte köpt tjänsten, hade vi fått göra allting själva. Och det hade varit mycket jobb, säger hon.

Locka till jobbcykling

Utse en cykel­ansvarig, som har
koll på alla cykelfrågorna. Självklart
ska det vara en eldsjäl.

Ordna en cykelparkering, med bra låsmöjligheter. Väderskydd är ett plus.

Dusch och ombytesmöjligheter,
för dem som cyklar långt.

Cykelpump och enklare verktyg.

Årlig cykelservice på våren.

En resepolicy som styr mot cykelresor. En elcykel som lånecykel bör finnas.

Tävling eller aktivitet som upp­muntrar cykling till jobbet.

Webbtips: www.cykelvanlig.se. Har många bra tips som underlättar
cykling till jobbet.

 Ur Allt om Elcyklar nr3 2016

Läs mer