Elcyklar lockar fossilbilar till sista vilan

Lotta Hedin

Lotta Hedin

14 jun 2021

ANALYS/ Elcykelpremien som betalades ut i Sverige 2017–2018 fick mycket skäll från kritikerna. Det gynnade bara miljöpartister på Södermalm i Stockholm, hette det. Trots det visade Naturvårdsverkets utvärdering av premien, där mottagare av bidraget fick svara på frågor, att ungefär varannan elcykeltur ersatte en resa som annars skulle gjorts med bil. Och det var inte ett bidrag som bara gynnade Stockholmare – högst andel bidrag gick till Hallands län, med 18,5 beviljade premier per 1 000 invånare.

Någon ny elcykelpremie för privatpersoner ser inte ut att vara på gång i Sverige, men tanken att man kan minska fossilbilsåkandet genom att på olika sätt uppmuntra cyklande – och kanske framför allt elcyklande – den lever.

I Sverige har finansdepartementet nyligen remitterat en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar, som planeras ingå i höstens budget. Även elcyklar ingår i förslaget. Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda. Målet är att öka cykelpendlingen, och på så sätt bidra till positiva effekter för både miljö, stadsutveckling och hälsa. Frågan är ju förstås om det verkligen är de miljöförstörande fossilbilisterna som kommer ställa bilen och börja elcykla?

I Frankrike planeras skrotningspremie för fossilbilar, en premie som ska kunna användas till att köpa elcykel.

Ett sätt att undanröja de tveksamheterna på är att göra som i Frankrike och Finland, och koppla ihop elcykelpremien (och även elbilspremien) med en skrotningspremie för gamla fossilbilar.

I Frankrike har Nationalförsamlingen i en preliminär omröstning nyligen sagt ja till ett förslag som innebär att den som skrotar sin fossilbil kan få 25 000 kronor att köpa en elcykel för, rapporterar Reuters. Fransmännen har även tidigare kunnat få en höjd elbilspremie om de också skrotat sin förbränningsmotorbil.

Finland har en liknande lösning: Den som skrotar en gammal fossilbil kan få en premie på 1000 euro att använda vid köp av en elcykel. Alternativt kan premien växlas in vid köp av ny elbil, eller mot biljetter till kollektivtrafik. Enligt Yle är det dock elcyklarna som varit det populäraste alternativet hittills: Av 3 200 ansökningar från de som skrotat har 2 000 valt att satsa pengarna på elcykel.

Har Sverige övervägt en premie för att direkt uppmuntra folk att kassera sin gamla fossilbil och samtidigt skaffa sig ett grönare färdmedel? Inte vad jag hört, men det kanske är dags. Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Dit är det nio år. Visst blir elbilarna fler, men 35 procent av alla nya bilar som säljs i Sverige är fortfarande rena bensinbilar. Mellan januari och april i år handlar det om nära 40 000 nya bensinbilar som rullade ut på vägarna. Medellivslängden för personbilar i Sverige är cirka 17 år. En tjugotusing i extra elbilspremie till den som skrotar den gamla fossilbilen – det kan vara väl investerade pengar. Eller en premie till elcykel – den kan ju bevisligen ersätta bilen i många lägen.

Skiftet bort från fossilbilar behöver uppmuntras på alla sätt. Finland och Frankrike kan vara något på spåren.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen Elbilen nr 4/2021.

Lotta Hedin, artikelförfattare och elcyklist, samt reporter vid tidningen Elbilen.

Läs mer