Så sköter du ditt elcykelbatteri

admin

admin

31 jan 2021

Rätt hanterat kan cykelbatteriet ge betydligt fler laddningar. Det låter magiskt, men kräver inget hokus-pokus. Ett råd är att bara ladda till 80 procent. Ännu längre liv blir det om man nöjer sig med 60 procents laddning.

Det finns goda skäl till att försöka ge cykelbatteriet ett riktigt långt liv. Till att börja med ekonomin. Prislappen på ersättningsbatterier är rejäl. Batterier för enklare cyklar kostar några tusenlappar, för premiumsystemen kostar 5000 kr och mer. 

Sedan har vi miljö- och resursaspekten. Batteriet innehåller ju en del sällsynta grundämnen hämtade från gruvor, vilket är en miljöbelastning.

Batterierna slits av användningen. Varje laddning och urladdning innebär kemiska processer som bryter ned batteriets kemiska struktur.

 Successivt med användning och lagring minskar batteriets kapacitet, vilket går ut över möjliga körsträckor, och så småningom också ut över den högsta effekt som motorn kan ge.

På enklare elcyklar brukar tillverkarna ange 300–400 laddningscykler (alltså från tomt till fullt batteri). Dyrare system ger som regel mer, exempelvis Shimano anger cirka 1000 laddningsscykler för Steps-batteriet. 

Bosch lämnar följande beskrivning på webben.

– Efter 500 fulla laddningar har batteriet ännu hög kapacitet, 60–70 procent av originalkapaciteten finns fortfarande tillgänglig.

Bosch refererar till ett test vid ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) där man laddade och tömde ett Bosch elcykelbatteri 1515 gånger, då återstod endast 30 procent av den ursprungliga kapaciteten.

Ett väldigt vanligt råd, och sannolikt det enklaste och mest effektiva, är att i möjligaste mån undvika att ladda batteriet fullt. Helst inte över 80 procents laddning.

Att detta ger utdelning har bekräftats i en studie gjord hos CALCE, ett testlabb vid University of Maryland, USA, som gjort studier av elcykelbatterier under ett år. De visade att laddning till 80 procent fördubblades livslängden jämfört med 100 procent laddning.

Men på en hel del elcyklar behöver man inte bekymra sig om detta. Styrsystemet BMS (Battery Management System) på lite bättre system är utformat så att de automatisk laddar till cirka 80 procent av batterikapaciteten, just för att ge batteriet ett långt liv.

– Bland annat finns detta på batterier för Crescent och Monarks E-Going, upplyser Martin Silberg som arbetar för Cycleurope som tillverkar dessa cyklar.

Även Shimano Steps har en liknande funktion i BMS-systemet, som skyddar batteriet mot maximal laddning. Laddningen bryts vid en lägre nivå, vilket gör att Shimano uppger att batteriet ska räcka till 1000 laddcykler och då ska det återstå 60 procents kapacitet. 

– Shimano har inte satt någon gräns vid laddning 80 procent för att öka hållbarheten, upplyser Kjell Nilsson vid Shimano Sverige.

Däremot bör man undvika alltför mycket urladdning med Steps, om maximal livslängd eftersträvas.

– När det gäller åt andra hållet rekommenderar Shimano att man har 10–20 procent kvar och bör då ladda batteriet, upplyser Kjell Nilsson vid Shimano Sverige.

Batteristudien vid CALCE testade även att ladda till endast 60 procent. Efter 400 fulla laddcykler var det nästa ingen reduktion alls av batteriets kapacitet.


Rätt hanterat kan cykelbatteriet ge betydligt fler laddningar. Det låter magiskt, men kräver inget hokus-pokus. Ett råd är att bara ladda till 80 procent. Ännu längre liv blir det om man nöjer sig med 60 procents laddning.

Temperaturer vid förvaring och användning av batteriet, har också betydelse, för den kemiska nedbrytningen av batteriet. Minst nedbrytning är det kring  25°C plusgrader. Med högre temperatur så ökar också nedbrytningen. Därför ska man också undvika att batteriet blir utsatt för direkt solstrålning, som sommartid kan pressa upp temperaturen ordentligt.

Något som alstrar värme i battericellerna är högt effektuttag från motor. Det kan alltså vara klokt att försöka köra med lägsta assistansnivå, kanske i synnerhet om det är varmt ute. Är det kallare ute spelar detta mindre roll.

En vanlig rekommendation är också att batteriet ska laddas i normal rumstemperatur. Ett batteri som varit ute i kyla ska inte laddas direkt. Det ska först få vila en bra stund inomhus, innan det ansluts till laddaren.

Hur många procent återstår?
Allt eftersom cykeln används, så tappar batteriet förmågan att lagra el. Hur mår ditt elcykelbatteri? Hur mycket kapacitet återstår?

På en del elcyklar går det att få reda på hur många procent av ursprungskapaciteten som finns kvar. Dock inget som ägaren själv fixar. Men fråga din cykelverkstad nästa gång cykeln servas. Då kopplas ju elsystemet upp mot en dator med service-
programvara, som kan se hur batteriet mår och hur det
brukats. 

Det brukar kunna ge besked om hur många procent av batteriet som finns kvar.

Sådana möjligheter finns inte på alla elsystem, men vad vi fått fram ska det finnas på Bosch, Shimano Steps och Crescent/Monarks system E-Going. Vid sådan service på batteriet brukar även gå att se antalet gjorda laddcykler och en del andra data om användningen.


Smart laddare för vissa system
Snart går att köpa en så kallade smart laddare för elcyklars batterier, som kan ställas in för mer skonsam laddning, som uppges kunna öka livslängden till det dubbla. Men det gäller inte alla elcykelsystem.

 Företaget ECOpro Technology har utvecklat Smart Loader E-bike Battery Saver (EBS). Med denna laddare, som ska ersätta originalladdaren, kan användaren kan välja att ladda 40 procent till 100 procent i fem steg. 40 procent uppges vara perfekt för långtidslagring, eftersom nedbrytningen av batteriet är försumbar mellan 30 och 50 procent. Man rekommenderas att normalt att ladda 60–80 procent för att spara livslängd, och bara ladda 100 procent vid längre resor.

Men sannolikt gör denna laddare endast nytta på elcyklar med enklare elsystem. På dyrare elcyklar finns redan idag ett BMS-system som ser till att batteriet inte laddas onödigt mycket.

Fakta – ladda för långt batteriliv

  • Undvika ladda fullt
  • 25 grader är bästa förvaringstempera-turen.
  • Undvik direkt solstrålning.
  • Ladda inte ett nedkylt batteri direkt
  • Låt inte batteriet ligga oladdat länge

Ur Allt om Elcyklar nr 1 2019

Läs mer

Annons: