Shimano: Dyra bränslen ett skäl att välja elcykel

Björn Åslund

Björn Åslund

23 nov 2022

Shimano har släppt den årliga europeiska attityd-undersökning kring elcyklar. I fjol var det pandemin som var det tydligaste skälet att välja elcykel. I årets undersökning så lyfter Shimano fram höga levnadskostnader, som ett skäl till att många vill kan tänka sig elcykel.

Årets State of the Nation European rapport är den fjärde. Shimano har ställt ett antal frågor kring attityder och användning av elcyklar till över 15 500 svaranden i 12 europeiska länder, däribland Sverige.

2021 års undersökning präglades av covid-pandemin, där många svarande ansåg användning av elcykeln var en stark drivkraft för att undvika smitta vid resor i kollektivtrafiken.

I år är det istället högre levnadskostnader som lyfts fram, när Shimano tolkar svaren. I pressmeddelandet framgår att 47 procent av de svarande ansåg att användning av elcykel var ett svar på ökade priser, bland annat på bränslen och kollektivtrafik.

Siffran ovan gäller svenska förhållanden, enligt Shimanos State of the Nation European rapport.

Oro för miljöförstöring lyfts fram i årets undersökning av Shimano. Där framgår att 33 procent av de svarande ansåg att cykling kunde lätta på deras miljöbelastning. Det framgår dock inte hur denna attityd förändrats jämfört med tidigare år. Särskilt i länder drabbade av värmeböljor och torka är det ännu fler som tycker cyklar kan minska miljöbelastning, i Italien 51 procent och i Spanien 46 procent.

I årets rapport svarade 31 procent att de trodde att mer cykelinfrastruktur kunde uppmuntra fler att köpa och använda elcykel. Shimano frågade även om man upplevde förbättringar i infrastrukturen de senaste 12 månaderna. 45 procent tyckte inte se några förbättringar och ytterligare 17 procent visste inte.

Förebyggande underhåll

Shimano konstaterar att elcyklar kräver lite mer underhåll än traditionella cyklar, då drivlinan slits mer. Enligt undersökningen räknar var fjärde europé med att lämna cykeln till service under det kommande halvåret. 51 procent av de svarande tyckte att service var viktigt för att hålla cykeln i gott skick. 

Men 12 procent endast besökte verkstad först när cykel går sönder, något som Shimano tycker är oroande, då återkommande service hos cykelverkstaden kan skydda mot större och dyrare reparationer längre fram.

Läs mer