Planen på bränsleceller lever vidare i nytt bolag

Björn Åslund

Björn Åslund

3 okt 2022

Konkursen för myFC blev inte dödsstöten för bränsleceller för elcyklar. Konkursboet har köpts upp av K Öhlin Holding AB som har bildat det nya företaget Fuel Cells Technology Sweden AB. Projektet med bränsleceller är på banan igen, och är färdigt för leverans till en stor aktör inom cykelindustrin, uppger Michael Glantz, som är vice vd.

Konkursen i somras myFC Holding AB:s och dotterbolag myFC AB uppges ha berott på likviditetsproblem. myFC hade inriktningen innovationsföretag att utveckla tunna, skalbara bränsleceller möliga att anpassa till olika eldrivna produkter. Det var tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar.

Fuel Cells Technology Sweden AB driver nu vidare verksamheten, då man kunnat köpa konkursboets inkråm med patent, teknik och projekt.

Vice vd Michael Glantz kan ge en översiktlig bild av företaget och hur man går vidare med projektet kring bränsleceller för drift av elcyklar. Förutom applikationen elcyklar siktar man på att bränslecellstekniken kan användas i andra lättare fordon, bland annat i lagertruckar och fordon för varudistribution (last mile delivery).

-Vi har en unika teknik med kostnadseffektiva och volymeffektiva bränsleceller, säger han och menar att de passar väl för elcyklar, men främst då tunga lastcyklar.

Mot kommersialisering

Det tidigare aviserade samarbetet med en stor aktör inom cykelindustrin kring bränsleceller för elcyklar har nått långt. Sekretessaavtal gör dock Michael Glantz endast kan ge en övergripande beskrivning:

– Tekniken är redo för kommersialisering och industrialisering. Men det är vår kund som bestämmer. De ska utvärdera tekniken, vilket innebär många steg med tester och certifiering. Så vi vet inte inom vilken tidplan det leder till en fullskalig industralisering.

Utmaningen för bränsleceller till elcyklar tycks vara tillgängligheten och möjligheten att snabbt och smidigt kunna tanka vätgas, som alstrar energin bränslecellerna. Sverige saknar idag ett nät av vätgasmackar.

– Tillgången på vätgas är idag ett bekymmer. Därför är tekniken svår för privatpersoner, säger han.

Kan tankning av vätgas lösas smidigt så får bränslecellsdriften ändå fördelar jämfört med batteridrift av cyklar, som ju kan behöva långa tider för laddning.

– Vår teknik passar för fordon som är i ständig rörelse. Man ska kunna tanka på ett fåtal minuter.

Läs mer