Nya skatteregler satte fart på förmånscyklarna

Björn Åslund

Björn Åslund

3 maj 2023

Nya skatteregler har ökat intresset rejält för förmånscyklar, som ofta är elcyklar. De första 3000 kr är skattefria. Med 50 procent marginalskatt kan du som anställd få ut en elcykel för 20000 kr till en kostnad för under 250 kr i månaden.

Förra året infördes nya skatteregler för cykelförmån, som gjorde upplägget ännu mer lockande. 

De nya reglerna, som gäller sedan 1 januari 2022, innebär att cykelförmånen under 3000 kr är skattefri, vilket kan beskrivas att den är subventionerad av staten.

– Det är en stimulerande åtgärd som varit jättebra, säger Anders Borste, som är delägare i bolaget Personalcyklar.

– Detta har inneburit att allt fler fått upp ögonen för cykelförmån, både bland arbetsgivare och anställda. Vi får ofta tydliga signaler om att personal kommit på idén och begär förmånscyklar, säger han.

På grund av skattesystemets progressiva skatter, så är så cykelförmånen mer förmånlig vid högre lön och högre marginalskatt.

Cykelförmånen är en egen kategori personalförmåner, som inte ska gå ut över andra skattepliktiga personalförmåner man kan få.

– Denna förmån påverkar inte möjligheten att få andra typer av förmåner, påpekar Anders Borste.

Han framhåller att tjänsten inte kostar något för en arbetsgivare, som upphandlat tjänsten. Han menar att förmånen bara tar några minuter i administration när den initialt ska in i lönesystemet. 

Hälften elcyklar

Och elcyklarna kommer starkt ute bland de anställda. Ungefär hälften av cyklarna som förmedlas är elcyklar. Men de populära elsparkcyklarna går inte att skaffa som förmånscykel.

– Elsparkcyklar är per definition inte cyklar, det skulle kräva annat regelverk för de skulle kunna vara förmånscyklar, säger Björn Ekholm.

Efter hyrestiden på normalt tre år kan man köpa loss cykeln till marknadsvärde? Går det att säga något om storleken på marknadsvärdet är efter tre år, i förhållande till nypris på cykel?

– Vi får inte göra några utfästelser om en cykels värde till kunden, de måste vara marknadspris vid tidpunkten för transaktionen, säger Anders Borste.

– Men man kan räkna med att få köpa cykeln till 20-30 procent av nypriset. Vi konkurrerar ju på en marknad med privatpersoner och begagnathandel utan garantier, därför blir det lägre priser än begagnade cyklar i cykelhandeln

Inte politiskt känslig

2017 fanns en statlig subvention vid köp av elcyklar, men den försvann då den ifrågasattes politiskt. De nya förmånsreglerna infördes av den förra socialdemokratiska regeringen, men inget tyder på att den nya regeringen vill avskaffa förmånen, menar Anders Borste:

– Vid beslutet fanns förslaget med även i den dåvarande oppositionens budget, så reglerna är inte politiskt känsliga.

– Vad vi kunna se av den nya regeringen, så finns det inget som tyder på förändringar.

Det är inte företaget Personalcyklar som hanterar de fysiska cyklarna. Personalcyklar har valt samarbeta med större handelskedjor och lokala cykelbutiker runt om i landet. Förmånen blir då inte knuten till vissa cykelmärken utan den anställde som vill använda cykelförmånen kan välja ur hela utbudet i den lokala butiken.

De nya skattereglerna och ökat intresse för cykling och hälsofrågor har verkligen boostat företaget Personalcyklar:

– Vad vi kunnat ökade omsättningen kraftigt under 2022, avrundar han.

Faktaruta:

Kostnaden för förmånscykeln beror huvudsakligen cykelns pris och marginalskatt. 

Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag och lägger eventuellt på ett förmånsvärde varje månad. Staten subventionerar numera förmånsvärden upp till 3 000 kr per år. Din nettokostnad beror på din lönenivå och marginalskatt.

Enligt ett exempel från Personalcyklar får en anställd som har 50 procents marginalskatt en månadskostnad på 234 kr, om hen väljer en cykel för cirka 20 000 kr.

Artikeln är hämtat ur vår tidning på Readly, vårutgåvan 2023. Mer att läsa finns här

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Läs mer