Myndigheterna ställer krav på säker laddning

Björn Åslund

Björn Åslund

24 apr 2023

Statliga myndigheter har fått krav på säker laddning och förvaring av elcyklars batterier. Brandrisken gör att myndigheterna måste se över hur batterierna laddas och förvaras.

Det är Kammarkollegiet som ändrat i villkoren för den så kallande verksamhetsförsäkringen, som många svenska myndigheter har.

Den nya säkerhetsföreskriften säger att litiumjonbatterier för elcyklar, elsparkcyklar och liknande transportmedel ska hanteras och laddas säkert i rum avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 och ha detektion för rök.

Martin Gälldin, riskmanager på Kammarkollegiet, ger bakgrunden:

– En batteribrand kan ju ge giftiga gaser och en sådan brand är tämligen svårsläckt, så konsekvenserna kan bli omfattande för myndigheten.

Den nya föreskriften är dock inte tvingande, upplyser han. Men utbryter en batteribrand så blir det konsekvenser om inte säkerhetsföreskriften har efterlevts:

– Brister det i efterlevnad av föreskriften, så kan ersättningen sättas ned. Följer man säkerhetsföreskriften så ska det inte bli nedsättning av den anledningen.

– Det är upp till respektive myndighet att bestämma hur batterierna ska hanteras, vi kan inte bestämma exakt över dem, men vi har satt dessa säkerhetsföreskrifter hur vi vill ha det, säger Martin Gälldin.

Upphovet till de ändrade villkoren är rekommendationer från MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap), som har kartlagt bränder i elfordon, såväl elcyklar som elbilar. Man har samlat in händelserapporter från räddningstjänster och dragit slutsatser (se annan text).

Spontanbränder

– Elcyklar är den enda produkt, där det hänt att batterier börjat spontanbrinna. Det har hänt att batterier som legat på golvet börjat brinna ett par veckor efter laddning, uppger Ulf Bergholm vid MSB, som tillägger att bränder också förekommer bland elsparkcyklar och hoverboard men det är mer sällsynt.

– Dessa har inbyggda batterier som är svåra att lossa. Risken med elcyklarnas batterier tycks vara att de kan lossas och hanteras.

– Vi misstänker också att det varit batterier som tappats i golvet, säger han men understryker att detta är en gissning.

Han nämner också att rapporten visat att batterier börjat brinna efter någon mixtrat med det. En brand på elcykel ska uppstått sedan någon råkat dra in skruvar i batteriet.

Bra batterikvalitet

Även om elcyklarnas batterier lyfts fram av MSB, så är ändå dessa bränder sällsynta, menar Ulf Bergholm.

– Vi rekommenderar att man har elcyklar med bra batterikvalitet. De har inbyggda system, som ska göra att en brand inte blir så häftig.

MSB rekommenderar också brandvarnare som ger en tidig upptäckt av branden.

Artikeln är från vår tidning på Readly, vårutgåvan 2023. Här kan du läsa mer:

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Läs mer