Laddning inte enda orsak till brand

Björn Åslund

Björn Åslund

27 apr 2023

Elcyklars batteri kan börja brinna under laddning, men fler batteribränder har startat vid andra tillfällen. Det visar data insamlat av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Dock är denna typ av bränder sällsynta.

Uppgifterna om bränderna hittar vi i PM:et ”Sammanställning av bränder i elfordon och eltransportmedel år 2018–2021” från MSB.

Dessa data kommer främst från MSB:s databas med händelserapporter från kommunala räddningstjänsterna. Den är inte heltäckande, och MSB betonar det inte kan beskrivas som systematiskt insamlad data om samtliga bränder.

MSB:s data visar en ökning av antalet bränder, som speglar allt fler elcyklar i omlopp:

  • 2018: 5 bränder. 
  • 2019: 15 bränder. 
  • 2020: 23 bränder.
  • 2021: 18 bränder.

Under dessa fyra år rapporterades alltså 61 bränder kopplade till elcyklar. 25 var under laddning, 21 ej laddning, två under färd, 16 övrigt/ökända omständigheter.

Alltså färre än hälften var under laddning. Annars brukar laddning av batteri pekas ut som ett tillfälle när batteriet kan ta eld. 

Behöver man vara orolig när man laddar sitt batteri hemma, är en fråga som ställs i en test av elcyklars batterier, gjord av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

– Nej, det tycker jag inte. Man ska komma ihåg att det är väldigt ovanligt att något händer med batterierna. Men eftersom konsekvenserna kan bli stora om något går snett är det viktigt att känna till riskerna. Och att veta hur man hanterar batterierna på bästa sätt för att slippa problem, är svaret som ges.

Liten risk

En liknande bedömning görs av Storstockholms brandförsvar som i en studie analyserat litium-jon relaterade bränder under 2020.

– Bedömningen av denna begränsade studie är att riskerna för brand i litium-jon relaterade produkter är liten. Dock kan konsekvenserna bli stora när termisk rusning inträffar, skriver man i slutrapporten.

Storstockholms brandförsvar gör samma slutsats som MSB, att bränderna med termisk rusning kan uppstå under olika förutsättningar. Detta visar på svårigheter med att förutsäga när en rusning kan inträffa.

Artikeln är från vår tidning på Readly, vårutgåvan 2023. Här kan du läsa mer:

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Läs mer