Elcykel vanlig cykelförmån

Björn Åslund

Björn Åslund

24 maj 2022

Nya regler för förmånscyklar har ökat intresset rejält. Företaget Personalcyklar räknar med minst fördubblad omsättning under 2022. Och hälften av cyklarna är elcyklar.

Redan tidigare var skattereglerna för en cykelförmån lockande. Då kunde en anställd erbjudas en cykel, och den finansierade med lönen innan beskattning, men förmånen skulle beskattas och arbetsgivaren fick betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

De nya reglerna för förmånscyklar har gjort det ännu mer lockande att erbjuda cyklar till anställa. De nya reglerna, som gäller sedan 1 januari, innebär att förmånen först över 3000 kr måste tas upp till beskattning.

– Det är en stimulerande åtgärd som varit jättebra, säger Björn Ekholm, som är delägare i bolaget Personalcyklar.

Om en anställd exempelvis väljer ha en cykel för 30 000 kr ger de nya reglerna följande utfall på tre år som är den normala tiden för förmånen, enligt Björn Ekholm. Vid 50 procents marginalskatt innebär det minskad förmånsbeskattning med 4500 kr för den anställde.

– Detta har inneburit att allt fler fått upp ögonen för cykelförmån, både bland arbetsgivare och anställda. Vi får ofta tydliga signaler om att personal kommit på idén och begär förmånscyklar, säger han.

Björn Ekholm framhåller att tjänsten inte kostar något för en arbetsgivare, som upphandlat tjänsten. Han menar att förmånen bara tar några minuter i administration när den initialt ska in i lönesystemet. 

Björn Ekholm, Personalcyklar.

De nya skattereglerna har verkligen boostat företaget Personalcyklar:

– Just nu ökar omsättningen i en takt, som gör att vi räknar mer än dubbla jämfört med förra året.

Och elcyklarna kommer starkt ute bland de anställda. Ungefär hälften av cyklarna som förmedlas är elcyklar.

2017 fanns en statlig subvention vid köp av elcyklar, men den försvann då den ifrågasattes politiskt. De nya förmånsregler verkar dock sitta säkrare, menar Björn Ekholm:

– Förslaget fanns ju med även i oppositionens budget, så reglerna är inte politiskt känsliga, då det finns många studier som visar samhällsekonomiska vinster med cyklingen.

Det är inte företaget Personalcyklar som hanterar de fysiska cyklarna. Personalcyklar har valt samarbeta med större handelskedjor och lokala cykelbutiker runt om i landet. Förmånen blir då inte knuten till vissa cykelmärken utan den anställde som vill använda cykelförmånen kan välja ur hela utbudet i den lokala butiken.

Läs mer