Efter anmälan till ARN: Biltema angriper Batteridoktorn

Björn Åslund

Björn Åslund

14 jun 2023

En cykelägare har anmält Biltema till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), då elcyklelbatteriet dog efter två år. Biltema har besvarat ARN, och pekar samtidigt ut företaget Batteridoktorns lagningar som farliga. Men Batteridoktorn bemöter anklagelserna som missvisande.

Texten har uppdateras med en redaktionell kommentar.

(Ur sommarnumret av Allt om Elcyklar 2023, som finns på Readly – länk nedan)

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Vi har tidigare i år rapporterat om Biltemas batterier till elcyklar, som många gånger har oväntat kort livslängd. Samtidigt har det visat sig att de kan återstartas av batterireparatörer.

Dessa egenheter hos vissa elcykelbatterier från Biltema uppmärksammades 2019 vid en granskning från SVT Plus. Plusredaktionen hade kontakt med ett tjugotal personer som alla var besvikna på att deras Biltema-batterier slutat ta laddning tidigt, vissa så snabbt som efter ett år, men de flesta inom två till tre år.  

Även Allt om Elcyklar granskade detta 2019.

https://alltomelcyklar.nu/nyheter/batterier-fran-biltema-dor-men-kan-vackas-igen/

I år vi alltså följt upp detta, för att se om Biltemas batterier fortfarande har dessa egenskaper. En artikel publicerades i våreditionen av Allt om Elcyklar.

https://alltomelcyklar.nu/nyheter/annu-ingen-losning-pa-biltemas-batteriproblem/

Någon egentlig förändring verkar inte skett, att döma av av de uppgifter vi fått från företaget Batteridoktorn som reparerat och återställt många batterier från Biltema. När denna tidigare artikel skrevs sökte vi Biltema för kommenterar, men svaret uteblev. Så Biltema inställning till batteriproblemen har varit okänd. Fram tills nu.

Likgiltighet

Vi har fått kontakt med kunden Mats Nilsson som köpte en Biltema elcykel hösten 2020, vars batteri dog efter drygt två år. Mats Nilsson har försökt få hjälp från Biltemas varuhus i Helsingborg. Men någon lösning kunde inte presenteras:

– Först lämnade jag batteriet till varuhusets serviceverkstad för felsökning. Efter en vecka ringde reparatörer och sade att det inte gick att laga, istället blev jag uppmanad att köpa en ny elcykel, säger Mats Nilsson som tycker hela historien tyder på likgiltighet för hans problem från Biltema sida.

Batteriet på Mats Nilsson elcykel, köpt hos Biltema, höll i två år.

Mats Nilsson har även haft kontakt med varuhuschefen i Helsingborg, som skulle kolla upp ärendet. Chefen återkom aldrig och varuhuset hade inte heller något reservdelsbatteri att erbjuda.

En kontroll gjord av Mats själv visade att cellerna i hans batteri fortfarande var i gott skick och att batteriet var fulladdat till 42 volt, men batteriet gick inte använda på elcykeln.

Många drabbade

Mats Nilsson började undersöka saken djupare och hittade en del uppgifter på nätet om Biltemas batterier. Han insåg problemet var större än hans batteri, det kan vara många köpare som står med Biltemas elcyklar och insomnade batterier. Han reagerade också över Biltemas ovilja att kommentera och besvara media som granskat denna batteriproblematik. 

– Av alla artiklar jag har läst så vägrar Biltema att kommenterar kritiken, 

eller som i mitt fall, skyller på att jag laddat fel eller tappat batteriet. 

Så han tog steget att anmäla Biltema till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. 

I sin anmälan har Mats Nilsson lyft fram att Biltema uppger förväntad livstid på deras batterier är tre till fem år. Han hävdar att batteriet haft ett ursprungligt fel i batteriet som visar sig i dess korta livslängd. 

-Felet består då i att batteriet inte svarar mot den information om livslängd på batteriet som företaget lämnar på sin hemsida och mot dess allmänna information om sitt hållbarhetsarbete. 

När detta skrivs har ARN inte avgjort ärendet. Men ARN har kontaktat Biltema som valt att besvara:

Biltema pekar på att felet uppstått under de tre år efter köpet som omfattas av reklamationsrätt. Då är det köparen som ska bevisa att produktfelet sannolikt är ursprungligt. Till ARN svarar Biltema att man inte kan se att Mats i det som skickats in gjort det troligt att felet på batteriet till elcykeln är ursprungligt. Biltema motsätter sig alla krav i detta ärende.

Kan explodera eller fatta eld

Vidare har Biltema den del synpunkter på företaget Batteridoktorn, som vi citerar ordagrant:

”När det handlar om företaget ”Batteridoktorn” så bygger deras affärsverksamhet på att anklaga diverse företag för ”programmerat åldrande” i elcykelbatterier, däribland Biltema, det är helt enkelt så att genom att falskt anklaga andra kan man enkelt öka sin egen omsättning. Den åtgärd som Batteridoktorn erbjuder för att ”laga” ett batteri till 271479 är att koppla förbi batteriets BMS (red anm; batteri management system). BMS i ett lithiumbatteri är den skyddskrets som övervakar battericellerna, och som stänger ner batteriet i det fall den detekterar fel i enskild battericell. Att koppla förbi denna skyddkrets är direkt farligt, detta då batteriet efter Batteridoktorns ”lagning” gör att batteriet kan explodera eller fatta eld, vid användning eller vid laddning av batteriet. Biltema vill därför starkt avråda från att ta emot goda råd från Batteridoktorn. ”

Allt om Elcyklar har tidigare kontaktat Biltema när vi skrivit om reparation av batterier. Vi har dock inte fått några svar om risker med eld och explosioner, Denna artikel skickas därför till Biltemas presstjänst, för att ge företaget en möjlighet att kommentera eventuella risker. Men något svar har inte kommit.

Missvisande

Jocke Berg, kundansvarig hos Batteridoktorn, bemöter Biltemas anklagelser som han menar är missvisande. Han funderar om Biltemas anklagelser beror på att de är felinformerade eller om de medvetet far med osanning.

– Vi tjänar i princip inga pengar på att lösa det planerade åldrandet. I de fall kunden kan lösa det själv är vi väldigt tydliga med instruktioner om hur man gör. När kunden kommer förbi butiken med sitt batteri kan vi ofta lösa det direkt på plats utan att ta en krona.

Jocke Berg konstaterar Biltema ger en korrekt beskrivning av konsekvenserna av att inte ha ett BMS. 

– Självklart kopplar vi aldrig förbi BMS. Om ett batteri fattar eld och bränner ner en kunds egendom, eller för den delen vår egen lokal, hade det varit förödande för oss.

Han tillägger att reparationer av batterier med misstänkt planerat åldrande är olika beroende på vilken modell på batteri det handlar om. Antingen startar man om batteriets BMS, alternativt byter man till ett nytt BMS utan funktionen planerat åldrandet.

Varför tiger Biltema om påstådda brandfaror?

KOMMENTAR: 

Exakt vad som gör att många elcykelbatteri från Biltema lägger av och sedan kan återstartas lär vi nog aldrig få reda på. Tidningen har grävt i ärendet och hittat olika hypoteser. Det har många gånger benämnts som planerat åldrande, som att batterierna stänger ned efter ett visst antal gånger. 

Vi har också stött på inlägg i sociala medier från f d anställd cykelreparatör vid Biltema. Hen uppger att batterierna lägger av på grund av dålig kvalitet. Det uppstår obalans i enskilda celler och BMS:en klarar inte av att stabilisera, och därmed stängs det ned av BMS som en nödåtgärd.

Att det verkar finnas systematiska problem med vissa elcykelbatterier är förstås angeläget att granska som journalist. Då är det självklart att företaget ska få en chans att bemöta och förklara. Biltemas ingång för journalister är en mailadress. Men vi har hittills aldrig fått svar på mail.

Men Biltema har dock besvarat ARN (i artikel här intill), och där uppger Biltema att det finns allvarliga faror med att laga batterier. Det ska kunna ta eld eller explodera.

Om nu Biltema menar allvar med dessa allvarliga risker, är det anmärkningsvärt att företaget inte varnat oss när vi kontaktat dem. Vår redaktionella bevakning av Biltemas batteriproblem hade då sannolikt fått en annat vinkling, där vi verkligen lyfte fram riskerna. 

Biltema är dock inte främmande för att varna för problem med produkter. Man har en webbsida som återkallelse av produkter, där bland annat flera elcyklar finns. Det handlar dock inte om batterier.

Men om det nu finns aktörer (batterireparatörer och annat kunnigt folk) som satt i system att fixa de krånglande batterierna? Om det nu är så riskabelt, borde inte Biltema säga ifrån då?

Vi har dock inte fått några rapporter om bränder i Biltemabatterier som fixats och återstartats. Så frågan är om detta är det verkliga problemet?

Björn Åslund, chefredaktör Allt om Elcyklar

PS. Vi tar tacksamt emot tips om allvarliga brandincidenter Biltemas batterier.

bjorn@alltomelcyklar.nu

Läs mer

Annons: