Ännu ingen lösning på Biltemas batteriproblem

Björn Åslund

Björn Åslund

12 apr 2023

Våren 2019 upptäckte Batteridoktorn att vissa batterier till Biltemas elcyklar hade oväntat kort livslängd. Men de kunde enkelt väckas till liv.

Sedan dess har Biltema växlat mellan olika tillverkare av elcykelbatterier. Men problemet med plötsligt döda batterier som kan väckas verkar inte alls ha försvunnit.

OBS. Denna text är också publicerad i vår digitala tidning på Readly.

Länk till tidningen på Readly:
https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Batterireparatören Batteridoktorns iakttagelser följdes upp hösten 2019 av SVT Plus som granskade Biltemas elcykelbatterier med oväntat kort livslängd. Plusredaktionen hade kontakt med ett tjugotal personer som alla var besvikna på att deras Biltema-batterier slutat ta laddning tidigt, vissa så snabbt som efter ett år, men de flesta inom två till tre år.

Batteridoktorn har kunnat visa att en kunnig person enkelt kan ”nollställa” batteriet, så att det åter är brukbart i elcykeln. Mycket tyder på att de har en funktion som stänger dem efter ett visst antal laddningar, vilket brukar beskrivas som ”planerat åldrande”.

Populärt lågbudgetmärke

Nu har det gått flera år, vilket bör ha gett Biltema möjligheterna att eliminera dessa egenheter. Men någon egentlig förändring verkar inte skett, att döma av kundtillströmningen hos Batteridoktorn.

– Biltemas elcyklar är det vanligaste märket vi får in, det beror också på att varit ett populärt lågbudgetmärke, säger Jocke Berg, anställd hos Batteridoktorn.

Batteridoktorn reparerar ungefär 400 Biltema-batterier per år. Ungefär hälften av dessa har plötsligt lagt av, men går enkelt att nollställa och blir användbara igen, berättar Jocke Berg. Sedan får man in en del andra Biltema batterier vars celler åldrats, de håller vanligen 3-4 år, uppger han.

Batteridoktorn har kunnat följa Biltemas elcykelbatterier, som pekas ut för egenskapen planerat åldrande. Definition av detta är att batterierna dör plötsligt, men kan väckas till liv genom att nollställa BMS (Battery Management System).

Jocke Berg berättar att Biltema växlat mellan olika batterileverantörer. Länge har man haft batterier märkta Ares 115, troligen från ett kinesiskt företag. Ares-batterierna har pekats ut för planerat åldrande. Även batterier märkta Pan B” och ”RN” har planerat åldrande.

– Vi har kunnat se att Ares-batterier från 2014 inte hade planerat åldrande. Men 2015/2016 introducerade samma leverantör batterier med planerat åldrande.

Men för några år sedan växlade Biltema till batterier från tillverkaren MBP. Även batterierna från MBP har visat sig ha egenskapen att stängas plötsligt, men är möjliga att väcka för en batterireparatör. Dock var de krångligare att återställa, det behövs ny elektronik för att återstarta, uppger Jocke Berg.

Oklart varför

Exakt vad som utlöser nedsläckningen av batterierna är oklart. 

Men man har funnit att tillverkarna använder ”smart BMS” som innehåller räkneverk som loggar allt som händer.

Jocke Berg berättar också att Biltema under 2022 återgått till Ares-batterier på en del elcyklar. Batteridoktorn har endast fått in ett sådant batteri som lagt av. Försöken att nollställa det batteriet lyckades inte. Men man vill avvakta fler sådana nyare Ares för att bekräfta hur och om de är omöjliga att väcka till liv.

Allt om Elcyklar har även varit i kontakt med andra batterireparatörer, som ger en liknande beskrivning av cykelbatterier från Biltema. Av olika skäl har de inte velat medverka med företagsnamn i denna text.

Biltemas presskontakt har getts möjlighet att kommentera texten. Vi har dock inte fått något svar.

Läs mer