Cykelstölder: Ökning för elcyklar men minskning för vanliga cyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

3 aug 2022

Under 2021 skedde 6500 anmälda cykelstölder, av dessa vara 12 400 elcyklar. Stölder av vanliga cyklar har minskat, medan stöld av elcyklar ökade med hela 30 procent.

Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen visar att 10,5 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året rapporterar att de utsattes för cykelstöld, vilket skulle motsvara cirka 436 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det rapporteras av Brottsförebyggande rådet (Brå)

Det är 10,5 procent av hushållen som uppger att de utsatts för cykelstöld under 2020. 

Brottstypen cykelstöld delades år 2020 upp på annan cykel än elcykel och elcykel. Totalt har 65 000 cykelstölder anmälts under 2021 varav 12 400 var elcykelstölder. Cykelstölderna minskade totalt med 16 procent jämfört med 2021. ”Vanliga” cyklar stod för den stora minskningen, medan elcykelstölderna ökade med 30 procent.

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

1 procent uppklarade

År 2020 handlades 77 300 cykelstölder, varav 9 400 avsåg elcyklar. En utredning inleddes i  5 000 av de handlagda brotten, medan merparten direktavskrevs, berättar Brå.

Under året personuppklarades 308 cykelstölder, vilket ger en personuppklaringsprocent på strax över 0 procent. När det gäller elcyklar var andelen brott som personuppklarades högre: 48 av de personuppklarade stölderna gällde elcyklar, vilket ger en personuppklaringsprocent på 1 procent, skriver Brå på sina hemsida.

Källa:

https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/cykelstold.html

Läs mer