WSP om resvanor: Cykeln är vinnaren

Björn Åslund

Björn Åslund

15 nov 2022

WSP har för tredje året i rad studerat hur pandemin påverkat vårt rese- och pendlingsmönster.  Vinnaren inom resvanor är fortsatt cykeln enligt WSP:s mätning. Svarsandelen som tar cykeln eller elcykeln till jobbet eller studierna har ökat från 9-12 procent innan pandemin till idag 16 procent.

WSP har så släppt sin mobilitetsstudie 2022, som har kartlagt resvanor och färdmedel, och hur de har påverkats av pandemin.

Elektrifieringen har pågått med full fart under pandemin och WSP ser en kraftig ökning i tillgång till elfordon senaste året bland svaranden till undersökningen som gäller förhållanden i Sverige. Jämfört med studien 2021 har tillgången till elbil eller elsparkcykel nästan fördubblats. Men elcykeln är fortfarande det vanligaste elfordonet. 

Svaren tyder till och med på en fortsatt accelerering av elektrifieringen. Där är även fler som anger att de började använda elfordon senaste året i jämförelse med 2021. 11 procent började använda elcyklar, jämfört med 7 procent förra året. 9 procent började använda elsparkcyklar, jämfört med 6 procent som svarade samma sak föregående år. 

Även utbyggnaden av laddinfrastruktur tar stora kliv framåt. Redan nu är det 40 procent som anger att det finns möjlighet att ladda elfordon nära sin bostad och samma andel som har laddmöjlighet nära arbetsplatsen.

Elcyklar för alla inkomstgrupper

För att få till en lyckad elektrifiering som gynnar hela samhället är det viktigt att ta hänsyn till elfordonens olika fördelningseffekter. Likt förra året används elcyklar och elsparkcyklar av alla inkomstgrupper och främst av yngre personer. Elbilar däremot är tydligt kopplade till inkomst. Där både tillgången och användningen finns i högre bland samhällsgrupper med en hög inkomst.

Situationen är den omvända gällande kollektivtrafiken. Den används i högre utsträckning av personer med en lägre inkomst. Om vi vill uppnå en socialt balanserad elektrifiering av transportsystemet bör inte bara elbilar främjas ekonomiskt. Kollektivtrafiken, elcyklar och elsparkcyklar spelar en ännu viktigare roll för att uppnå en el-boom som inkluderar fler, är en slutsats från WSP. 

Många kollektivtrafikresenärer har övergått till tvåhjuliga trafikslag, som elcyklar. Foto: Ecoride.

Elcykeln för pendling

När det gäller pendlingsavstånd uppger de svarande som bor mellan 5 till 20 km från sitt arbete/studier i högre uträckning att de äger en elcykel. Vilket tyder på att elcykeln ofta används som pendlingscykel. De som bor närmare än 5 km klarar sig förmodligen med en vanlig cykel och mer än 20 kilometer upplevs som för långt för att cykla, oavsett med eller utan el.

Pendlingsvanorna i Sveriges storstadsregioner har delvis återgått till hur de såg ut innan pandemin, men långt ifrån helt. Kollektivtrafiken har vunnit tillbaka resenärer jämfört med 2020 och 2021, men har inte lyckats återhämtat sig fullt ut. Andelen som primärt pendlar kollektivt har sjunkit från 38-47 procent innan pandemin till cirka 32 procent i juni 2022. Bland våra svaranden har kollektivtrafiken därmed förlorat mellan 15-30 procent av sina tidigare pendlingsresenärer.

Cykeln är vinnaren

Vinnaren är fortsatt cykeln enligt vår mätning. Trenden som syntes under pandemin verkar hålla i sig. Svarsandelen som tar cykeln eller elcykeln till jobbet eller studierna har ökat från 9-12 procent innan pandemin till 16 procent. Det är en kraftig ökning som tyder på att många kollektivtrafikresenärer har övergått till tvåhjuliga trafikslag. Både klassiska cyklar och elcyklar gynnas i liknande utsträckning. Andelen som promenerar däremot, som också hade gått upp i våra resultat 2020 och 2021, sjönk tillbaka till samma nivå som innan pandemin och ligger på 8 procent i vår mätning.

Källa:

https://www.wsp.com/sv-se/insikter/nya-normer-for-resvanor-och-pendlingstrafiken

Läs mer