VTI har testat: Vilket är bästa dubbdäcket?

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Vilket dubbdäck är bäst för vintercyklisten? Det beror till en viss del vilka egenskaper man värderar högst. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck. Utöver väggrepp testades även rullmotstånd och slittålighet av däcken.

Syftet med VTI:s studie har varit att jämföra väggreppet för olika dubbade cykeldäck, samt ett par odubbade vinterdäck, genom tester med cyklist. Utöver väggrepp så testades även andra egenskaper som kan vara viktiga för en cyklist, så som rullmotstånd och slittålighet, skriver VTI i på sin hemsida.

Däckens väggrepp på is testades genom bromstester och manövreringstester i en ishall. Fyra olika testförare användes för att fånga upp skillnader i förarbeteende samt för att få en variation av cyklistens vikt. Däckens rullmotstånd mättes genom utrullningsförsök inomhus. Slutligen testades väggreppet på torr och våt asfalt genom bromstester utomhus. Mellan de olika testerna så undersöktes dubbdäcken med avseende på antal tappade dubbar i syfte att utröna dubbdäckens slittålighet. Totalt testades sju olika dubbdäck, två dubbfria vinterdäck och ett sommardäck.

Dubbdäcken var:

  • Suomi Tyres W240, 
  • Suomi Tyres W106, 
  • Schwalbe Marathon Winter (Raceguard), 
  • Schwalbe Winter (K-Guard 3), 
  • Biltema, 
  • Clas Ohlson Innova, 
  • Jula Kenda Klondike

De dubbfria dubbdäcken var:

  • Suomi Tyres Dubbfritt
  • Continental Top Contact Vinter
  • Schwalbe Maraton Plus (sommardäck)

Bromstesterna på torr och våt asfalt kunde inte påvisa någon skillnad i prestanda mellan de olika däcken. Vinterdäcken, dubbade likväl som dubbfria, hade lika bra grepp på asfalt som det testade sommardäcket. När det gäller isgrepp så var det de två däcken med flest dubbar, 240 stycken, som var klart bättre än de övriga.

Punkteringsskydd påverkar rullmotstånd

Rullmotståndtesterna visade på skillnader mellan de olika däcken och det är inte mängden dubbar utan snarare gummiblandning och punkteringsskydd som har störst påverkan på rullmotståndet. 

Slitagetesterna indikerade att några av de testade modellerna kan vara särskilt benägna att tappa dubbar, men då testerna endast inkluderade två exemplar av varje däckmodell så går det inte att dra säkra slutsatser angående slittålighet, uppger man från VTI.

I VTI:s rapport framgår att testcyklisterna upplevelser av de olika däcken mycket väl överensstämmer med de uppmätta testvärdena. Så här formuleras det i rapporten:

”Det är också en mycket stor överensstämmelse mellan det objektiva mätvärdet (varvtiden) och det subjektiva omdömet. Samstämmigheten mellan de objektiva och subjektiva mätvärdena stärker resultaten, och vi konstaterar att den i denna studie använda mätmetoden för däckens handlingegenskaper är användbar för jämförelse av däcks väggrepp på is. Det finns flera olika sätt att utvärdera resultaten. De subjektiva resultaten kan värderas utifrån medelvärdet av förarnas omdömen, eller alternativt den individuella rankingen däcken emellan baserat på omdömet från varje förare. Vi konstaterar dock att oavsett vilken metod som används så blir resultatet detsamma. Bland dubbdäcken så framstår däck 8 och 10 som klart bäst,”

240 dubbdäck bäst

I sammanfattning av resultaten, där vi citerar ur VTI:s rapport framgår följande:

”När det gäller isgrepp så är det de två däcken med 240 dubbar som är i särklass bäst. Av dessa två så har däcket från Schwalbe det bästa greppet och sidostabiliteten vid rak bromsning, medan däcket från Suomi Tyres upplevdes stabilare i handlingtesterna. Båda däcken presterar dock mycket bra i alla grepprelaterade tester. För de andra dubbdäcken så är resultaten från de olika istesterna inte lika entydiga. Exempelvis så har det andra Schwalbedäcket med 120 dubbar mycket bra prestanda vid rak bromsning med bakhjulet, men har klart sämre sidostabilitet vid bromsning med framhjulet, och är det däck som upplevs sämst i handlingtesterna. Ur en trafiksäkerhetssynpunkt värderar vi sidostabilitet vid framhjulsbromsning och handlingegenskaperna högt. Därför håller vi däcket från Clas Ohlson på en tydlig tredjeplats bakom de två fulldubbade däcken när det gäller det sammanvägda isgreppet.”

Hela rapporten kan laddas ned:

Här kan du ladda ned VTI-rapporten

https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/vinterdack-till-cykel_1256908Annons

Läs mer