Utredning om mikromobiliteten är på gång

admin

admin

31 jan 2021

12-09-2019/ Någon form av myndighetsutredning kring mikromobiliteten ser ut att dra igång under hösten. En orsak är den snabbt växande användningen av elsparkcyklarna, som fört med sig en del problem.

Elsparkcyklarna breder ut sig i våra städer, i synnerhet i de större städerna där det finns hyrsystem. Med ett nytt fordon som tar plats i trafiken kommer också nya utmaningar och möjligheter. Det har varit mycket fokus på problem, som olyckor och att elsparkcyklarna ofta parkeras illa och körs på olämpliga platser.

Från bland annat Transportstyrelsen har denna utveckling bevakats, och där konstaterar utredaren Robert Ståhl att nu tyder mycket på att en utredning kan dras igång:

-Vi har på Transportstyrelsen kommit till en punkt där vi tycker det är dags att göra en seriös bredare utredning, där vi tittar på mikromobilitetens risker och möjligheter. Elsparkcyklarna har varit mycket på tapeten, men nu behövs ett bredare perspektiv på mikromobiltet. 

Positivt i stora drag

Robert Ståhl vill framhålla att Transportstyrelsen i stora drag ser positivt på mikromobiliteten, som exempelvis elsparkcyklarna.

-Vi är i grunden positiva till nya sätt att förflytta sig i städer, men det måste ske på ett hållbart sätt. Det har figurerat uppgifter i media att vi vill förbjuda elsparkcyklar, men det stämmer inte.

Frågorna kring mikromobiliteten och elsparkcyklarna har nyligen börjat diskuteras av en grupp myndigheter. Detta i ett samarbete med Transportstyrelsen, Trafikverket, polisen, Stockholms stad och Arbetsmiljöverket, där fokus varit på trafiksäkerhet. Senast för ett par veckor sedan hölls ett första möte, uppger Robert Ståhl.

Hur en kommande utredning ska se ut, vilka direktiv den får och vilken myndighet som får huvudansvaret, finns ännu inga beslut om.

Även från regeringen är man öppen att se över reglerna för elsparkcyklarna.

Detta bekräftar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en intervju med Di TV.

-Om Transportstyrelsen föreslår regelförändringar så är jag beredd att göra något naturligtvis. Framför allt om det sker fler olyckor, sade Tomas Eneroth (S) i en intervju med Di TV i slutet av augusti.

Länk till Di TV

https://digital.di.se/artikel/regeringen-oppnar-for-ny-elscooterlag

(Foto: Björn Åslund)

Läs mer

Annons: