Utredning: Elsparkcyklar får hyras utan tillstånd

admin

admin

2 feb 2021

Det bör inte krävas något generellt tillstånd enligt ordningslagen för uthyrning av elsparkcyklar. I stället bör varje fall prövas utifrån platsen där de ställs upp. Den bedömningen gör Transportstyrelsen som gått igenom reglerna kring elsparkcyklar och övriga eldrivna enpersonsfordon.

Transportstyrelsen utreder på uppdrag av regeringen behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonfordon, dit elsparkcyklar hör. Första delrapporten som nu redovisats är en genomgång av reglerna kring dessa eldrivna enpersonsfordon. Slutrapport med myndighetens eventuella förslag till regeländringar ska redovisas den 1 mars 2021.

Det finns flera regler kring elsparkcyklar och ansvaret delas mellan olika myndigheter. Därutöver har återförsäljare och uthyrare ett ansvar gentemot kunden medan föraren alltid har ansvaret att följa trafikreglerna när man kör i trafik.

Uthyrning av elsparkcyklar förekommer i flera svenska städer. I frågan om uthyrningen är en verksamhet som kräver tillstånd enligt ordningslagen är Transportstyrelsens bedömning att det inte generellt bör krävas tillstånd. Det bör prövas utifrån de omständigheter som råder på platsen.

-Det saknas rättspraxis om friflytande mobilitetstjänster, som till exempel uthyrare av elsparkcyklar. Vi bedömer att det inte är aktuellt med tillstånd så länge fordonen står så att de inte utgör hinder för trafik. Det är till exempel tillåtet att parkera en cykel på en trottoar eller gångbana så länge den inte är i vägen eller det kan uppstå fara för andra trafikanter utan tillstånd, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida:

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/manga-regler-om-eldrivna-enpersonsfordon/

2-06-2020

Läs mer

Annons: