USA kan få elcykelavdrag

Björn Åslund

Björn Åslund

25 apr 2021

En federal skattereduktion vid köp av elcyklar i USA är inne i lagstiftningsprocessen. Förslaget lades av två demokrater, som vill se en skattelättnad på 30 procent.

I Sverige blev elcykelpremien inte långvarig. När den infördes 2017 var planen tre år, men den avbröts redan efter ett år. Inför valet 2018 mötte elcykelpremien hård kritik och även hån från den politiska oppositionen. Det hävdades bland annat att pengarna mest skulle gynna boende i storstäderna eller ”hipsters på Södermalm”. 

Men utvärderingen som gjordes av naturvårdsverket visade flera positiva effekter. Bland annat att andelen utbetalningar är större bland boende i mindre tätorter och landsbygdskommuner än i storstäder.

Kanske man i USA tagit del av de svenska erfarenheterna. Förslaget om skattereduktion kommer från demokraterna Earl Blumenauer och Jimmy Panetta. Förslaget innebär upp till 30 procents skattereduktion för köp av elcykeln, högst 1500 US-dollar i reduktion och då för elcyklar som inte kostar över 8000 dollar, rapporterar bland annat sajten Electrec.

Det har fått namnet ”Electric Bicycle Incentive Kickstart for the Environment (E-BIKE) Act”.

USA har andra regler för elcyklar än de som gäller inom EU. Bidraget ska begränsas till elcyklar som gör högst 28 mph (45 km/h) och vars motor har en effekt under 750 Watt.

En rad demokrater har skrivit under för att stötta lagförslaget. Ännu har inga republikaner gett sitt stöd, uppger Electrec.

Lagförslaget är dock ännu tidigt i processen. Först ska den granskas av en kommitté, som om förslaget godkänns skickar det till representanthuset. Går förslaget igenom där väntar även behandling i senaten.

Går förslaget genom båda dessa kammare, krävs det även att president Bidens skriver under för att det verkligen ska bli en lag. 

Källa: Electrek

Länk till tidningen på Readly

Läs mer