Unga elcyklister har högre olycksrisk

Björn Åslund

Björn Åslund

16 sep 2022

Statistik från tyska försäkringsbolagens organisation för olycksstudier visar att en elcykel i de flesta fall inte är farligare än en vanlig cykel. Men yngre elcyklister har dock högre risk för olyckor.

När elcyklar var ett nytt fenomen så var det mycket spekulationer kring ökade olycksrisker på grund av högre hastigheter. Svensk olycksstatistik har visat på en något högre andel allvarligt skadade bland elcyklister, i jämförelse med vanliga cyklister. Troligen beror det mer på högre ålder bland elcyklisterna än på hastigheten.

Det är dock inte riktigt samma slutsatser som dras från den tyska olycksstatistiken som granskats den tyska försäkringsbolagens organisation för olycksstudier UDV (Unfallforschung der Versicherer). UDV ägnar sig åt att förbättra trafiksäkerhet och förhindra olyckor. I en ny studie har man riktat blickarna mot cyklar och elcyklar. 

Elcyklar är vanliga i Tyskland och antalet olyckor har ökat. Vid en överblick av olycksstatistiken verkar det som om andelen äldre personer inblandade i elcykelolyckor kan ha ökat. Men efter analys kan detta tillskrivas en högre andel äldre cyklister som använder elcyklar. 

Studien visar att det sker relativt sett fler singelolyckor med elcyklister och fler olyckor generellt utanför tätorter.

Frågan är förstås om elcyklister löper högre risk per körd kilometer. Elcyklister i Tyskland kör i genomsnitt 1,8 gånger så många kilometer per dag än vanliga cyklister. När man tar hänsyn till skillnaden i avstånd avslöjar man att åldersgruppen 34-74 inte löper någon högre risk. Det gäller inblandning i olyckor, orsak till olyckor och utgång (skada eller dödsfall). Risken är dock högre för dem mellan 18-34 år och i mindre utsträckning för personer över 75 år. Tyska forskare antar att unga människor kan ta fler risker när de cyklar och använder elassisten för att cykla snabbare än vanliga cyklister.

Källa:

https://leva-eu.com/udv-research-e-bikes-are-not-more-dangerous-than-regular-bicycles-for-most-users/

Läs mer