Undersökning: Priset på elcyklar bromsar spridningen

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Vad lockar till elcykling? Sannolikt att kunna cykla längre och orka bättre i branta backar. Detta och mycket annat syns i Shimanos europeiska undersökning om elcyklar. Där framkommer att högt pris på elcyklar är största hindret för ökad spridning av elcyklar.

TEXTEN HAR UPPDATERATS. Shimanos, som är en dominerande aktör inom cykelkomponenter, undersökning ”State of the nation” har kartlagt elcyklarnas ställning i i 11 europeiska länder, vilket inkluderar Sverige. 13142 vuxna européer fick svara på undersökningens frågor, vilket gjordes under tidsspannet 30 mars -29 april. 

Corona-pandemin har sannolikt påverkat inställningen till cykling i många länder, då det visat sig att en rad länder och städer väljer att satsa på ökad cykling. Eftersom smittspridningen redan var utbredd när undersökningen gjordes kan man anta att dess effekter i ökat cykelintresse ryms i svaren.

Undersökningen visar att 17 procent av européerna sannolikt eller mycket sannolikt kommer att köpa en elcykel. 8 procent har redan elcykel. 5 procent uppger att de mycket sannolikt kommer köpa elcykel de kommande 12 månaderna. Men för hela 42 procent är det mycket osannolikt att skaffa elcykel.

Vad är då orsakerna till folk vill köpa elcyklar? Här har Shimano ett antal alternativ i förväg bestämda svarsalternativ som de svarande kunde välja mellan.

Svaren visar att lockelsen med elcyklarna är mer på det personliga planet än omsorg om miljön. Detta oavsett land, ålder och kön hos de svarande.

Vanligaste svaret är att kunna cykla längre och klara brantare backar, vilket 32 procent anger som orsak till att köpa elcykel.

30 procent anger att de vill ha en elcykel för att kunna bättra på sina fysiska hälsa. 30 procent vill ha elcykeln för att den är mindre ansträngande.

22 procent kan tänka sig elcykeln för att förbättra den mentala hälsan.

21 procent ser elcykeln som en möjlighet att spara restid.

19 procent anger att de kan tänka sig elcykeln för att spara pengar.

18 procent anger miljö som ett skäl till att skaffa elcykel.

Inköpskostnaden

Shimano drar slutsatsen att inköpskostnaden är det största hindret för bredare spridning av elcyklarna. Denna slutsats dra från svaren hos dem som inte är intresserade av elcyklar, vad det är som gör att är ointresserade.

Hela 40 procent av de svarade anger för hög prislapp på elcyklar som största hindret.

19 procent av de svarande gillar inte cykling, och 19 procent tror inte att elcykeln förbättrar hälsan som skäl till att avstå.

16 procent vill inte ha elcykel, då de saknar säker förvarning för cykeln.

13 procent tycker att elcyklar är fusk jämfört med vanliga cyklar.

Elcykla på fritiden

Undersökningen har även frågat om hur elcykeln är tänkt att användas. Frågan gick till de svarande som angett sig intresserade av att verkligen köpa en elcykel.

31 procent anger att de vill kunna cykla på fritiden och med familjen.

28 procent vill ha en elcykel för att pendelresorna.

16 procent kan tänka sig en elcykel för sport och träning.

11 procent tycker elcykeln är intressant för att kunna dra tyngre last, som barn och vid inköp.

Störst intresse i Italien

Shimanos undersökning visar även på hur elcyklarna uppfattas i olika länder. Här tittar man på hur stor andel av befolkningen som är intresserade av att köpa elcykel. Intresset i Sverige är ganska ljumt i jämförelse med flera mellaneuropeiska länder.

Endast 11 procent av de svenskarna anger ökat intresse för att köpa elcykel jämfört med 12 månader tidigare. Även i Tyskland, där elcyklarna redan har sålt mycket, är det ökade köpintresset måttligt, endast 10 procent. Intresset är desto större i andra länder, som i Polen (26 procent), Italien (30 procent), Schweiz (26 procent) och Nederländerna (26 procent). Det kan noteras att Italien med det högsta intresset, är det land med lägst andel elcyklar idag, endast tre procent äger en elcykel idag.

Länk till rapporten ”State of the nation”

1-08-2020 

Läs mer