Undersökning: Lastcyklar ersätter bilar

Björn Åslund

Björn Åslund

21 feb 2024

Elassisterade lastcyklar, som delas i system, ersätter en hel del bilar, visar en tysk undersökning. 18 procent av de tillfrågade sa att de antingen gjort sig av med sin bil eller beslutat sig för att avstå skaffa bil.

Den tyska studien har visat att användning av lastcyklar kan påverka huruvida människor väljer att äga en bil eller inte. Av de 2 386 användare av olika hyr- eller delningssystem för lastcyklar som undersöktes hade 45,8 procent en bil i sitt hem och 54,2 procent levde utan bil.

Drygt 18 procent av de tillfrågade svarade att de antingen blivit av med sin bil eller beslutat sig för att inte köpa en bil, och av dessa sa 80 procent att de gjorde det av miljöskäl. Nästan 49 procent sa att de lämnade en bil av ekonomiska skäl, 42 procent för att de inte hade ”inget intresse av att köra bil” och cirka 10 procent på grund av säkerhetsriskerna med att köra bil.

Studien, från Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, undersökte personer som använder ett lastcykeldelsystem från 58 olika program och initiativ i Tyskland, som kontrollerar 751 lastcyklar.

Medelåldern för studiedeltagarna var 41,6 år. Av de tillfrågade bodde 73,2 procent i storstadsregioner, 11,8 procent i regionala stadsregioner (förorter), och cirka 15 procent var på landsbygden antingen nära eller utanför en stad.

Källa:

https://ebiketips.road.cc/content/news/e-cargo-bike-share-schemes-replace-a-car-for-many-people-finds-german-study-5135

Läs mer