Undersökning: Allt fler svenskar cyklar

admin

admin

2 feb 2021

Örebro, Karlstad och Finspång är Sveriges bästa kommuner att cykla i om man jämför med andra kommuner av samma storlek. Det visar Cykelfrämjandets nya nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern där nästan 18 000 cyklister har deltagit, som också visar att allt fler väljer ta cykeln.

Men generellt sett är nöjdheten hos Sveriges cyklister inte så stor, endast 47 procent instämmer med påståendet: “Min kommun är generellt sett en bra cykelkommun”.

– Det visar att kommunerna behöver prioritera cykling högre för att göra den mer attraktiv. Det handlar om att förbättra infrastrukturen och andra förutsättningar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Kvinnor ökar mest

Allt fler svenskar cyklar och den uppåtgående trend ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin. Störst är ökningen bland kvinnor och personer över 65 år, berättar Cykelfrämjandet på sin hemsida.

Mest nöjda cyklister i kategorin små kommuner har Finspång. Bland de mellanstora kommunerna får Karlstad det bästa betyget och Örebro är bäst bland de stora kommunerna. Generellt är cyklister i stora kommuner mer nöjda än cyklister i små kommuner.
Resultat på kommunnivå har tagits fram för de 83 kommuner som fick in tillräckligt många svar från cyklister: mellan 50 svar för de minsta kommunerna och upp till 200 för de största.
 

— LÄS HELA NYHETEN HOS CYKELFRÄMJANDET — (länk)

8-10-2020

Läs mer