Tyskland överväger blinkers på elcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

7 jan 2024

Blinkers är än så länge inte tillåtna på vanliga elcyklar i Tyskland. Men nu överväger man att överge förbudet. Anledningen till detta är det ökande antalet olyckor med elcyklar de senaste åren. Elcyklister förbises ofta när de svänger och allvarliga kollisioner inträffar.

Enligt medierapporter planerar den tyska federala regeringen att släppa detta förbud i en ny version av Road Traffic Licensing Regulations (StVZO), det tyska regelverket för vägtrafikfordon.

Anledningen till detta är det ökande antalet olyckor med elcyklar de senaste åren. Man har funnit att andra trafikanter ibland missar elcyklar när de svänger vilket kan leda till allvarliga kollisioner.

Majoriteten av experterna välkomnar förbudet mot blinkers, skriver sajten Ebike-news. Men det tyska gröna partiet ”Die Grüne” är tveksamma. Stefan Gelbhaar, transportpolitisk talesman för förbundsdagens parlamentariska grupp, uttryckte tvivel till Rheinische Post om att indikatorer ökar trafiksäkerheten för cyklar. Enligt hans mening är cyklar för smala för att en blinkers ska fungera. 

– Viktigare skulle vara ytterligare hastighetsbegränsningar för bilar i tätorter.

Utöver blinkern diskuteras även en varningsblinkersfunktion som är tänkt att varna efterföljande trafikanter vid ett fall.

Läs mer:

https://ebike-news.de/blinker-bald-am-e-bike-bald-erlaubt/216067

Läs mer