Tyska förmånscyklar slipper skatt

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Det tyska förbundsparlamentet har beslutat om en skattepolitik som ska gynna mer hållbar arbetspendling. Bland annat slipper anställda betala inkomstskatt för förmånscyklar som köpts genom företaget.

Med den nya lagstiftningen vill tyskarna få till en mer hållbar arbetspendling, när fordonet tillhandahålls genom arbetsgivaren. De nya regler gör att bilar med förbränningsmotor fortsatt förmånsbeskattas fullt ut. För elbilar gäller halverad förmånsskatt, och för cyklar gäller alltså total skattebefrielse för den anställde. Detta berättas av den europeiska cyklistorganisationen ECF.

I Sverige har det hittills varit så att även cyklar som tillhandahålls via jobbet, förmånsbeskattas fullt ut. Om en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är det en skattepliktig förmån, och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Och några förslag på ändringar har inte aviserats vad redaktionen känner till.

ECF rapporterar att med denna nya lag följer Tyskland grannländer som Österrike eller Belgien, där arbetsgivare redan kan erbjuda cyklar utan skatt. I Belgien drar företagen till och med av en företagsskattreduktion för alla kostnader i samband med cyklar och cykelinfrastruktur. 

Stephanie Krone, talesman för ECFs tyska medlemsförbund ADFC, kommenterar:

”Som en politisk signal är det självklart viktigt att kollektivtrafik och cykling blir mer attraktiva som alternativ till bilar i skattepolitiken. Tyvärr, på grund av andra förändringar i inkomstskatt, är det ännu inte klart huruvida den nya lagen faktiskt kommer att leda till en ekonomisk fördel för företagets cyklar. Men att erbjuda cyklar lönar sig alltid för arbetsgivare; cykelpendlare tar i genomsnitt två mindre sjuka dagar per år, och de är mer skickliga och mer motiverade.”FAKTA

Pressmeddelande på ECF:s sajt

https://ecf.com/news-and-events/news/german-employees-can-now-get-company-bicycles-free-income-taxAnnonsAnnons

Läs mer

Annons: