Tyresö vill locka till elcykling

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

11-04-2019/ Tyresö kommun är en av många som försöker locka bilister att bli elcyklister. En tidigare kampanj visade att elcyklar kan bilister att byta färdmedel. Under våren och försommaren kör man ett nytt projekt där tyresöbor får testa elcyklar.

Tyresö ligger sydöst om Stockholm, och har som många andra kommuner en intensiv biltrafik. Och även en kommunorganisation som vill få bilister att växla över till elcykel. I år gör man det genom projektet Testcyklist där utvalda tyresöbor får låna en elcykel. Elcyklistprojektet är ett gemensamt projekt tillsammans med Energi- och Klimatrådgivningen, Huddinge kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

130 Tyresöbor anmälde sitt intresse, skriver Tyresö kommun på sin hemsida. 

Testcyklisterna åtar sig bland annat att cykla tre kilometer minst tre gånger i veckan under en månad, skriva resedagbok och synas i sociala medier. Förutom vanlig elcykel får de även möjlighet att testa trehjulig lastcykel.

Förra året körde Tyresö kommun ett projekt mer riktat till dem som tog bilen till och var trötta att fastna i bilköer. Då riktade man in sig på Trollbäcken, som är Tyresös biltätaste kommundel och ett område som lätt drabbas av långa bilköer under rusningstider. Långa köer påverkar inte bara bilister utan även kollektivtrafikresenärerna när bussarna fastnar i trafiken, berättas på Energimyndighetens hemsida, där projektets resultat redovisas.

Beteendepåverkan

Man insåg att det behövdes flera olika beteendepåverkande åtgärder för att få bilister att börja ta cykeln. Tyresö kommun bestämde sig för att göra en elcykelkampanj vars syfte var att få upp ögonen för fördelarna med att jobbpendla med elcykel. Målet var att få minst 25 vanebilister att övergå till att pendla med elcykel vid projektets slut.

Kommunen ville också undersöka de emotionella och rationella motiv och drivkrafter som påverkar människors resval samt se om motiven skiljde sig åt mellan två olika områden med liknande demografi.

-Som vi hade förväntat oss så var skillnaderna i motiv till resval mindre mellan de områden som hade liknande demografi, jämfört med tidigare undersökningar av områden där demografi skiljer sig åt. Med hjälp av ett sådant här underlag kan vi använda sig mer av riktade informationskampanjer, säger Petri Palkki, projektledare vid Tyresö kommun, på Energimyndighetens hemsida.

En kampanj genomfördes där 50 personer fick prova på att använda en elcykel under en period. Målet var att minst hälften skulle fortsätta att cykla mer efter projektets slut. Uppföljningen visade att 48 procent av deltagarna faktiskt cyklade mer efter kampanjen än innan.

 -Jag är förvånad över hur lätt det var att få så många, även inbitna bilister, att börja cykla och delta i kampanjen.

Projektet gav eko, för kampanjen har bland annat fått privatpersoner och organisationer att höra av sig om fler möjligheter att testa elcyklar. Och så blir nu fallet i maj.

Läs mer om Tyresös elcykelprojekt 2018

https://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/fran-bil-till-elcykel-i-tyreso-kommun/

Läs mer