Tony Grimaldi: ”EU satsar på cykling – men inte Sverige”

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

EU-kommisionen har avsatt 10 miljarder euro för att gynna cyklingen i EU-länder. Men Sverige saknar cykelplaner för kunna få del av dessa pengar, säger Tony Grimaldi, som bland annat är vd för Cycleurope. På några år sikt tror han dock på en kraftig ökning av elcyklarna.

Anledningen till intervjun är att Tony Grimaldi nyligen deltog i ett webbmöte, där europeiska cykelorganisationer och borgmästare från en rad större städer mötte Frans Timmermans som är EU-kommisionens vice ordförande. På mötet representerade Tony Grimaldi även organisationen CIE (Cycling Industrie Europe) där han är ordförande. Även ECF (European Cyclist Federation) fanns på plats.

Tony Grimaldi har kunnat se hur cykelfrågorna gått uppåt under senare år inom EU. Och pandemin har ytterligare eldat på utvecklingen:

-Traditionellt har EU mer stöttat bilindustrin, man har inte sett cykelindustrin som relevant. Men under sista året har det vänt, och jag ser webbinariet med Frans Timmerman som en liten seger.

Han berättar om förspelet till mötet. I våras hölls ett seminarium med forskare och ledande EU-kommisionärer med cirka 500 deltagare. Efter detta blev Tony Grimaldi ombedd att skriva ett brev till EU-kommisionens Ursula von der Leyen, där han berättade vad som behövs för att gynna cykling, som i kölvattnet av pandemin också ses som en del av EU:s Green Deal för återstart av ekonomin. Kraven rörde bättre infrastruktur och ändrade incitament.

Vill se elcykelpremie

– Vi ansåg det behövs 5 miljarder euro, som kan satsas på olika sätt. Först och främst krävs en trygg infrastruktur för cykel. Vi tror många inte förstått elcyklarnas roll för mobilitet, därför vill vi se incitament liknande elcykelpremien. Vi tycker man ska ta bort beskattningen av förmånscyklar. Regler för friskvård behöver ändras, vi tycker man borde kunna få friskvårdsbidrag för att cykla.

Det hela leda fram till mötet med Frans Timmermans, som blev en dialog kring hur EU kan stötta cyklingen. Bland annat riktade ECF och CIE krav på att EU:s investeringar i mobilitet behöver ökas så 10 procent går till cykling.

-Vi inom CIE har kunnat visa vad som behövs för cyklingen. I dialogen med Frans Timmermans har han bekräftat att EU har 5 miljarder euro disponibla till cykelinfrastruktur, men det går till länder som har aktiviteter.

– Men det blir inget till Sverige, för här finns inga planer, konstaterar Tony Grimaldi med udden riktad mot regeringen.

Dessutom har EU 5 miljarder euro för incitament och stöd för cyklar. Totalt finns 10 miljarder euro i fonder, som kan användas för att öka cyklingen.

Tony Grimaldi har haft kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tydligen vet att behoven kring cykling finns, men det har ännu inte lett till handling från regeringen, menar Tony Grimaldi.

Elcyklarna kan ta 70-80 procent av cykelförsäljningen i alla länder om fem år, tror Tony Grimaldi, som grenslar en Crescent.

Även Finland satsar

-Under perioden med corona är det många länder som velat stötta cyklingen. Framför allt är det England, Frankrike och Italien som stöttat cyklingen med 1 miljard euro, men också vårt grannland Finland har satsat fantastisk.

-I Sverige tycker vi att vi är så cykelvänliga, men övriga Europa springer ifrån oss, man tar cyklingen på mycket stort allvar.

Har de här diskussionerna rört elcyklarnas roll i den gröna omställningen?

– I Sverige har elcyklarna nått en andel på 20 procent av försäljningen. Men vi kom igång sent här. Man kan se utvecklingen i andra länder, i Holland stod elcyklarna för 25 procent redan för sju år sedan, men man trodde inte det skulle öka mer. Men det har fortsatt år för år och nu är det över 50 procent i Holland.

Tillväxten undervärderad

Under 2020 såldes cirka 4 miljoner elcyklar inom Europa, men det är troligen långt kvar till marknaden är mättad.

-Vi har hittills undervärderat tillväxten inom de elassisterade cyklarna. Det har blivit en folkrörelse. Men utvecklingen beror också på hur samhället satsar med stöd och infrastruktur. Satsar man att elcykeln ska vara viktig i framtidens städer, så kan det säljas 25 miljoner elcyklar om året inom EU. Jag tror att elcykeln kan ta 70-80 procent av cykelförsäljningen i alla länder om fem år. 

Svenska Cycleurope, som har kontor och tillverkning i Varberg, har också känt de ökande köptrycket under 2020. Värst var det under juni och juli då försäljning i princip var fördubblad.

Satsar i Varberg

Under 2020 har Cycleurope gjort en del omstruktureringar, som ska rusta företaget för ökad efterfrågan.

-Under sommaren har vi byggt en helt nya lackeringsanläggning. Tidigare hade vi fyra fabriker och även tillverkning i Taiwan. Nu har vi beslutat att ha mer produktion i Varberg.

-Vi kommer att öka produktionen med 25 procent till nästa cykelsäsong. Vi kommer att satsa mer på elcyklarna, som vi ska göra mer smarta, säger Tony Grimaldi.

Men trots goda utsikter för ökad försäljning är det tydligt att han tycker cyklingen är lite undanskuffad i Sverige. 

-Vi tänker att vi ligger långt fram, men titta bara på Finland. Där har man satt mål att öka de dagliga resorna cykel med 30 procent till 2030. 

-Vi måste alltså påminna vår regering att det krävs bättre infrastruktur och att cyklingen är en del av framtidens städer. Vill vi har livskvalitet i städerna, så är elcyklarna en fundamental del, avrundar han.

Foto: Cycleurope

4-11-2020 

Läs mer