Test minskade korta bilresor med 83 procent

Björn Åslund

Björn Åslund

14 jul 2021

I tio veckor har 20 hushåll i Stockholmsregionen genom ”Utan bilen-dealen” provat på att ersätta alla bilresor under milen med elcykel. Under testperioden har de minskat antalet korta bilresor med 83 procent, uppger MOVS som försett projektet med elcyklar.

Bakom projektet står Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, ett samarbete mellan 26 kommuner.

MOVS ambition är att leda utvecklingen av elektrifierad mikropendling genom långtidsuthyrning av lätta elfordon, berättar företaget i ett pressutskick. I MOVS ingår bland annat återförsäljaren Elcykelvaruhuset.

 Drivkraften är att lösa vår tids stora utmaningar. Trängseln, köerna och stressen tär på vår hälsa och på våra relationer. De dagliga resorna till och från arbete, förskola och fritidsaktiviteter kan bli smidiga och hälsosamma. För den som önskar kan den dagliga resan dessutom vara ett utmärkt tillfälle att få motion.

-Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Stockholms stad och Utan bilen-dealen. Elektrifierad mikropendling är ett svar på människors efterfrågan om en enklare vardag, hälsosammare livsstil och önskan om att resa hållbart, säger Jonas Rundqvist, CMO/Creative Director, Movs Technology Group.

De kommuner som medverkar i projektet Utan bilen-dealen är: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholms stad, Sundbyberg, Sollentuna och Tyresö.

Resultat är bland annat att de 20 familjer som deltagit under projektets tio veckor kunnat avstå 2 000 korta bilresor.

Hushållen har minskat sina korta bilresor med 83 procent, vilket överträffad målet på 75 procent.

Familjerna har gjort i genomsnitt 13 cykelresor per vecka. Totalt 130 cykelresor/familj för hela testperioden och totalt 2600 cykelresor för alla familjer.

Varje familj har cyklat i genomsnitt 520 km. De vanligaste resorna som bytts ut är resor i samband med inköp, fritidsaktiviteter och till och från skola/förskola.

90 procent av deltagarna är mycket positiva till att byta ut de korta bilresorna mot elcykel, uppger MOVS.

70 procent tycker att det gått bättre än förväntat att byta ut bilresorna mot elcykel.

90 procent tycker det har gått mycket lätt eller lätt att byta ut bilresorna mot elcykel. 90 procent av hushållen uppger att de kommer cykla i större utsträckning efter testperioden.

På bilden ser vi en av de medverkande i projektet Utan bilen-dealen. Foto: Teddy Marton 

Läs mer