Tern visar sin äventyrscykel

Björn Åslund

Björn Åslund

25 feb 2024

Tern visar nu sin kommande äventyrscykel Orox. Den är byggd för att kunna ge sig långt ut i vildmarken, och med mycket packning.

Vi anar att naturvårdsverket kommer sätta Orox under bevakning. För nu är det frågan om en elcykel som uppenbart siktar på äventyr utanför asfalt och grus, alltså i mark som omfattas av allemansrätten och den är ju inte förenlig med elcyklar. Nu är det stigar, skog och bergig terräng som står på menyn, att döma av den video som Tern har på hemsidan.

Men vi hittar ännu inte mycket information om Orox cykel. Tern berättar att den är tänkt för äventyr bortom vägarna. Den är utrustad med två batterier, dock framgår inte hur stora de är. Av bilderna att döma är allt ordentligt dimensionerat, och vi kan se att elsystemet kommer från Bosch.

Några prisuppgifter finns inte. Den äventyrssugne får vänta, men kan ju höra av sig till någon av de svenska cykelbutiker som för Tern. Tern bygger ju elcyklar för krävande elcyklister med prislappar därefter, så de finns inte i den vanliga cykelfackhandeln, men i några butiker som just siktar på krävande cyklister.

Läs mer