Svensk studie visar att godscyklar kan vara effektivare än paketbilar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 aug 2021

Stora godscyklar kan vara mycket effektivare än paketbilar för sista kilometern av leveransen. Ett logistikföretag har kunnat jämföra, och resultatet blev att godscykeln var 10-19 procent snabbare. Resultatet pekade på att paketbilen behövde färdas betydligt längre körsträcka.

Det är större nordisk godsoperatör som följt upp leveranstider och körsträckor för att jämföra paketbil och stor godscykel vid leverans av paket till kund. Alltså den typ av leverans som brukar kallas sista kilometer-transporter. Denna studie gjordes i en större stad svensk stad och inom samma begränsade geografiska område, för att förutsättningarna skulle vara samma för de olika fordonstyperna. 

Utfallet presenterades av Niklas Arvidsson, VTI vid ett webbinarium tidigare i år hos VTI:s Cykelcentrum. Studien ingår i projektet iSmile (Innovative sustainable urban last mile – small vehicles och business models). Vilket godsföretag det rör sig om är inte offentligt, men Niklas Arvidsson har deltagit i arbetet med att ta fram resultatet.

2018 och 2019 gjordes paketleveranserna med paketbil. 2020 växlade man fordon till godscykel för samma område. Dessa likartade förutsättningar gav möjligheter att jämföra. Godsföretaget har tagit fram några effektivetsmått, som ska säga något om resultatet, bland annat stopp per timme och den sträcka man kört. Data i studien är från månaden september, 

-Det här är unika data, där man så att säga kan jämföra äpplen med äpplen, säger Niklas Arvidsson.

Velove är ett företag som levererar med el-lastcyklar i stadsmiljö, i det här fallet åt Airmee. Foto. Velove/ Frederik Beyens

Resultatet visar att godscykeln var 10-19 procent snabbare. Det visar sig också att paketbilen behöver färdas mycket längre, för att klara leveranserna. Slutsaten blev att paketbilarna hade 30-50 procent onödig körsträcka vid jämförelse med cykeln.

Projektet drog slutsatser om anledningarna till godscykelns fördelar. I stadsmiljö kommer den lätt närmare kundens adress och föraren slipper leta parkering. Den kan använda olika typer av väginfrastruktur, och kan ta genvägar som bidrar till mindre onödig körning.

-Projektet kunde konstatera att godscykeln och paketbilen hade ungefär samma snitthastighet, berättar Niklas Arvidsson.

Läs mer