Svårt begränsa cyklars hastighet

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Det finns en uppfattning om att vi måste begränsa cyklars hastighet eftersom hög fart leder till olyckor och skapar otrygghet. En undersökning från VTI visar dock att det är knepigt både praktiskt och juridiskt att begränsa cyklisters hastighet.

För samtidigt som det kan vara motiverat av trafiksäkerhetsskäl att begränsa hastigheten på platser med förhöjd olycksrisk, vill vi att fler resor ska göras med cykel för att vi ska nå våra transportpolitiska och klimatrelaterade mål. De som ersätter bilresor med cykel måste kunna hålla en hög fart under större delen av färden.

Trivector och VTI har studerat sambandet mellan cykelhastighet och risken för olyckor, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med att begränsa hastigheten. Resultatet redovisas i en rapport från VTI med namnet ”Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor”.

Olyckor med cyklister inblandade sticker ut i statistiken och ibland uppges att hög hastighet kan ha bidragit till att olyckan skett. Statistiken brister dock. Ofta har ingen polis varit på plats och uttalanden om hög hastighet bygger på subjektiva bedömningar, skriver Trivector i en artikel på sin hemsida.

Undersökningen visar att det kan vara motiverat med hastighetsbegränsning på vissa sträckor, exempelvis där det är dålig sikt, vid vägarbeten, på gångytor eller intill skolor.

Ingen hastighetsmätare

Rent praktiskt är det svårt med hastighetsbegränsning för cyklar, då de flesta cyklar inte har någon hastighetsmätare. Enligt Trafikförordningen är det inte heller tillåtet att skylta maxhastigheter lägre än 30 km/tim på cykelbanor. Det går dock att rekommendera lägre hastighet.

Studien visar att det är olämpligt att begränsa hastigheten genom åtgärder som fasta hinder, avsmalningar eller skarpa kurvor, eftersom den typen av hinder bidrar till ökad olycks- och skaderisk. Sådana åtgärder är också väldigt impopulära bland cyklister. Just för att de är rädda för att skada sig.

-Vi avråder från att begränsa hastigheten för cyklister, säger Erik Stigell, forskare på Trivector Traffic. De möjligheter som står till buds är antingen dyra att genomföra eller potentiellt farliga och vi ser stora vinster för hälsa och miljö med att underlätta för cyklister.

VTI-rapporten tar även upp hastigheter med olika typer av cyklar. I två svenska studier samlades resdata in i Göteborg genom att utrusta fem lånecyklar med mätinstrument för att studera cyklistbeteende. De olika studierna skiljde sig åt genom att den ena studerade traditionella cyklar och den andra elcyklar. Den genomsnittliga reshastigheten på de traditionella cyklarna var 13,6 km/h (± 3,2 km/h). Elcyklar hade en något högre genomsnittlig hastighet, motsvarande 17,4 km/h (± 3,3 km/h).

Läs mer i VTI-rapporten.

VTI rapport 1027 ”Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor”

https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/att-sanka-cyklisters-hastighet-pa-cykelbanor_1385365

21-01-2020

Läs mer