Studie: Lastcyklar kan minska leveranskostnader

Björn Åslund

Björn Åslund

21 mar 2024

En ny studie av det EU-stödda innovationsföretaget EIT InnoEnergy visar att elfordonsflottor som blandar ellastcyklar och elleveransbilar kan spara logistikbolag i städerna avsevärda kostnader jämfört med att bara använda eldrivna lätta lastbilar and leveransbilar. Samtidigt skulle den övergripande livskvaliteten i städerna förbättras.

 Studien visar hur en stor logistikaktör som levererar två miljarder paket per år kan spara över 6,2 miljarder svenska kronor årligen vid 2030, om man går över från 100 procent eldrivna leveransbilar till en blandad fordonsflotta med 80 procent ellastcyklar och 20 procent elleveransbilar. Samtidigt kan man minska utsläppen från sista milen-logistik med upp till 80 procent, skriver  EIT InnoEnergy i en pressrelease.

 Denna slutsats beskrivs som särskilt värdefullt för logistikföretagen när de på samma gång ska bibehålla lönsamheten och tillmötesgå den enorma uppgången i kundefterfrågan. Samtidigt skapar nya krav som Stockholms kommande innerstadsförbud mot fordon med förbränningsmotorer ett tryck på logistikoperatörer att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet.

 – Logistikleverantörer idag hanterar många samtidiga utmaningar: ökande paketvolymer, strängare stadsregler och behovet av att spara kostnader i en verksamhet med låga marginaler, säger Jennifer Dungs, Global Head of Mobility på EIT InnoEnergy. Vår studie visar att ellastcyklar inte bara är ett hållbart sätt att möta utmaningarna, utan också är lönsamma för stora logistikaktörer att använda. Detta gäller redan idag, men ännu mer till 2030.

Jennifer Dungs, EIT InnoEnergy.

Resultaten från studien visade att användningen av ellastcyklar minskar den totala kostnaden per paket jämfört med enbart elleveransbilar, oavsett flottans mix och stadslayout.

I studiens grundscenario visas hur ett logistikföretag med 60 procent ellastcyklar i fordonsflottan och 40 procent elleveransbilar som körs i en stor, tätbefolkad stad, skulle kunna minska de totala kostnaderna per paket 2023 med 56 öre jämfört med en renodlad elleveransbilsflotta (15,4 kr mot 16,0 kr). 

År 2030 skulle skillnaden per paket öka till 2,27 kr. För en stor logistikaktör som levererar två miljarder paket per år skulle dessa belopp uppgå till årliga besparingar på över en miljard svenska kronor idag (2023) och runt 4,4 miljarder kronor år 2030.

I ett optimerat scenario (80 procent ellastcyklar/20 procent elleveransbilar som körs i en medelstor stad) skulle besparingarna i förhållande till en fordonsflotta med enbart eldrivna leveransbilar bli ännu större: över 90 öre, eller 5,3 procent, lägre kostnader per paket idag (2023). 

Ökade personalkostnader

 EIT InnoEnergy betonar att besparingarna i samtliga scenarier kan räknas hem trots extra kostnader för blandade flottor, såsom ökade personalkostnader för paketsorterare vid mikrohanteringscenter och förare av fler små elleveransfordon.

 Förutom kostnadsbesparingar antas att många städer vilja dra fördelar av användningen av blandade flottor. Studieresultatet tyder på att introduktionen av ellastcyklar kan minska utsläppen från sista milen-leveranser med upp till 80 procent i Europas 100 största städer, samtidigt som trafikstockningen och konkurrensen om utrymmet minskar genom att upp till 120 000 leveransbilar kan ersättas. 

Dessutom, jämfört med att använda 100 procent elleveransbilsflottor visar studien att blandade flottor minskar trycket på lokala elnät.

Läs mer