Studie: Cykling kan ge miljardvinster för samhället

Björn Åslund

Björn Åslund

18 maj 2021

Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen. Samtidigt har pandemin bidragit till mer aktiva transportvanor och fler cyklister. Hälsoekonomiska uträkningar som Sweco gjort visar att ökad cykling i Göteborg under 2020 bidragit till en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor. Detta som en följd av att ökad fysisk aktivitet leder till lägre dödstal, berättar Sweco i ett pressutskick.

Enligt befolkningsstudien SCAPIS når bara sju procent av alla svenskar upp till rekommendationerna om 2,5 timmes fysisk aktivitet i veckan. Avsaknaden av fysisk aktivitet innebär stora samhällsekonomiska kostnader. En viktig parameter för att öka den generella fysiska aktiviteten är en större andel vardagsresor med aktiva transporter. Något som har fallit sig mer naturligt för många det senaste året, då det kollektiva resandet minskat.

– Pandemin har bidragit till att resor med cykel ökar, vilket får stora effekter på människors hälsa. Det i sig skapar en samhällsekonomisk vinst. Det handlar dels om transporter till och från jobbet, dels om att människor utforskar det lokala närområdet mer, säger Björn Sax Kaijser, cykelplanerare på Sweco.

Tendenserna märks bland annat i Göteborg, där antalet cykelresor har ökat från 100 000 resor år 2019 till 115 000 år 2020 (exklusive hyrcykelsystemet) – en ökning med 15 procent.

25 förtida dödsfall

För att illustrera samhällsvinsterna med den ökade cyklingen har experter på Sweco genomfört en kostnadsnyttoanalys hos Göteborgs 20-64-åringar. Studien, som tar fysisk aktivitet, luftföroreningar och trafiksäkerhet i beaktande, visar att ökningen har inneburit en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor, vilket till stor del beror på att 25 förtida dödsfall har sparats som en följd av den ökade fysiska aktiviteten.

– Faktum är att 30 minuters lågintensivt cyklande per dag är tillräckligt för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, bröstcancer, benskörhet, demens och depression. Med fler cyklister minskar även utsläppen av partiklar och luftföroreningar, vilket i sig är en betydande orsak till sjukdomar och hälsobesvär, säger Vania Khairallah, hållbarhetsexpert på Sweco.

Beräkningarna inkluderar endast bortfall av liv, vilket innebär att det finns ytterligare samhällsvinster att hämta i form av minskade sjukvårdskostnader och produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar.

Läs den på Readly

Läs mer