Stockholm eller Linköping först med elcyklar att hyra?

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Linköping har fortsatt sin förstudie kring en elcykeluthyrning. Men även i Stockholm finns planer att erbjuda elcyklar för uthyrning. Båda städerna siktar på att vara igång 2018, men några beslut är inte tagna. 

Ännu har ingen svensk kommun fått igång en öppen pool eller uthyrning av elcyklar. Linköping är i alla händelser igång med förstudien som drivs av ­utvecklingsbolaget Sankt Kors. Men det kan mycket väl bli Stockholm som blir först med elcyklar i hyrcykelsystem. 

Vid trafiknämnden i Stockholm har man beslutat att ett nytt system av hyrcyklar ska upphandlas, och det ska finnas på plats i april 2018. Men elcyklar i Stockholm är inget tvång, utan ses som en möjlighet. Linköping siktar snarare mot hösten 2018.

I Linköping tycks man väldigt målmedvetna om att det ska vara just en elcykelpool. Tanken är att den ska komplettera kollektivtrafiken, göra Linköping till en smidig stad att besöka och stödja målet om koldioxidneutralitet 2025.

Fyra Pop Up Lab har genomförts under juni för att utveckla den planerade el­cykelpoolen. Dessa har gjort att invånare, besökare och personer från näringslivet kunnat tycka till och påverka processen.

Huvudmålgrupperna i Linköping är inpendlare och företag vars personal ­behöver förflytta sig i staden. Men cyklarna ska vara tillgängliga även för allmänheten och turister.

– Vi jobbar med att stödja kommunens trafikplan i vårt dotterbolag Dukaten Parkering. Elcyklarna kan komplettera kollektivtrafiken och de ska finnas på platser där det rör sig många människor, säger Linda Huljebrandt, verksamhets­utvecklare, Sankt Kors.

Processen är inte färdig och än så länge är hyrsystemet bara en förstudie. Man hoppas ändå på att cyklarna ska vara på plats hösten/senhösten 2018. Det är många faktorer som påverkar beslut och utformning av elcykelpoolen. Man ska till exempel utveckla affärsmodeller och bestämma var noderna ska placeras.

– Det finns ännu en del frågor som är obesvarade. Och ännu är inga beslut tagna på politisk nivå, klargör Linda Huljebrant.

Linda Huljebrandt, verksamhetsutvecklare, Sankt Kors. Foto: Pressbild

Ur allt om elcyklar.

Läs mer