Standard revideras för att hindra trimning

Björn Åslund

Björn Åslund

5 maj 2021

Den europeiska standarden för e-cyklar EN 15194: 2017 revideras, rapporterar Bike-eu.com. Enligt en inledande planering kommer justeringar inom elektronik och batterier att publiceras. Dessutom utvecklas riktlinjer för att bekämpa manipulering, bland annat för att hindra trimning av elcyklar.

Standarden EN 15194: 2017 beskriver krav och testmetoder för elcyklar. Den visar också på minimikraven för konstruktion och elektronik för elcyklar. Anledningen till att standarden nu får en översyn är att man funnit att de nuvarande kraven inom elektronik och vibrationer inte längre uppfyller vad som kan förväntas hos de modernaste elcyklarna. Ett nytt standardförslag för dessa faktorer är tänkt att publiceras i oktober 2021, uppger Bike-eu-com.

Åtgärder mot manipulering

EN 15194: 2017 innehåller krav på åtgärder mot manipulering av elektronik och motorsystem, uppger Bike-eu.com. Sådan manipulering är sannolikt att ta bort hastighetsspärrar och andra åtgärder för att få elcykeln motorsystem att driva över gränsen 25 km/tim.

De befintliga kraven mot manipulering är dock mycket begränsade. En särskild kommission arbetar för närvarande med en teknisk rapport. Den ska innehålla mer omfattande bestämmelser som så småningom kan bli en del av standarden. Detta kommer så småningom att bli ett viktigt inslag för produktsäkerheten för elcyklar i allmänhet.

Läs den på Readly

Läs mer