Standard för körsträckor snart klar

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

DIN-standarden R200, som ska visa hur långa kösträckor en elcykel har, skulle egentligen varit färdig i slutet av 2019. Men inom ett par månader, ska den vara klar, enligt uppgifter från ZIV, som är den tyska cykelindustrins organisation.

Hur många kilometer går elcykeln på ett fullt batteri? Cykeltillverkarnas uppgifter kring det brukar vara ganska diffusa, kanske 50-80 km som ett exempel. Någon enhetlig metod för att ange elcyklars körsträckor har inte heller funnits. Det har alltså inte varit möjligt att jämföra uppgivna körsträckor för olika elcyklar.

Men snart kan det vara slut med gissandet.

Det tyska standardinstitutet DIN tillsammans med flera stora leverantörer, bland annat Accell Group och Shimano, är nu inne i slutfasen. Det ska resultera i en standard med namnet R200 och kommer publiceras som DIN SPEC 31064.

-Vi hoppas att denna DIN-standard kommer att vara tillgängligt inom de två kommande månaderna, får vi veta i mail från Siegfried Neuberger vid ZIV, Zweirad-Industrie-Verband.

ZIV jobbar även för att R200 ska bli en europeisk och internationell standard för att kunna jämföra olika elcyklars körsträckor.

Redan idag går det att berätta om lite om förutsättningarna kring hur elcyklarnas körsträckor ska fastslås.

200 procent elstöd

Beteckningen R200 bygger på att elcyklisten får 200 procent stöd från elsystemet. En genomsnittlig cyklist som själv trampar med 70 watts effekt får då 140 watt från elassistansen. Detta motsvarar att cykla med medelhög eller hög elassistans.

R200 anger också värden för medelhastighet (20 kilometer per timme) och genomsnittlig kadens (60 rpm). Typiska värden ställs in för andra faktorer som vikt, terrängtyp, yta, och vindförhållanden. De definierade parametrarna motsvarar genomsnittliga verklighetsbaserade körförhållandena, så standarden ska bli så realistisk som möjligt. Själva testförfarandet för R200 ska utföras på speciellt utformade testriggar.

Resultatet ska bli en väl underbyggd prognos om hur många kilometer batteriet ska räcka under dessa förhållanden.

1-02-2020

Läs mer