Snabba elcyklar på cykelbanor i Danmark

admin

admin

31 jan 2021

Från 1 juli är det tillåtet att  framföra snabba elcyklar på cykelvägarna i Danmark. Det är möjligt efter en ändring i vägtrafiklagen.

Stromers snabba elcyklar får tillträde till cykelvägar i Danmark. Foto: Stromer

Danskarna vågar alltså släppa lös elcyklar, som även kallas speed pedelecs, som kan nå en topphastighet av 45 km/tim, tillsammans med andra cyklister. Att detta är möjligt kan möjligen bero på att danska myndigheter anser att cykelinfran är tillräckligt bra.

Denna förändring kommer naturligtvis att följas från Sverige, där speed pedelecs inte får färdas på cykelbanor, utan är hänvisade till att cykla på bilvägarna. Något som begränsar användningen av sådana cyklar. De har inte heller blivit särskilt vanliga i Sverige.

Av den uppdaterade danska trafiklagstiftningen framgår att om en elcykel ska räknas som speed pedelec så måste den vara EU-godkänd enligt klass L1e. Den som framför en snabbelcykel måste vara minst 15 år, bära hjälm, samt ha en särskild ansvarsförsäkring.

Hänvisning till trafiklagstiftningen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202280

Läs mer