Projekt: Prova på elcykling ger positiv inställning

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Ju mer man provar elcykeln, desto mer positiv blir inställningen till elcyklar. Det är en slutsats från ett samverkansprojekt mellan Hållbart Resande Väst och Lunds universitet. Syftet vara öka hållbart resandet och utvärdera effekter av prova-på kampanjer med elcykel. 

Runt hälften av alla bilresor i Sverige är under 5 km långa. Om steget att byta ut bilen till en vanlig cykel upplevs som för stort, kanske elcykeln kan vara ett bra alternativ. Denna hypotest testas och följs upp i projektet Elcyklist under 2020.

I våras rekryterades två grupper om 50 personer vid Volvo Powertrain i Skövde. Företaget valdes ut då det är stora arbetsplatser med bra möjligheter till cykling. De utvalda fick elcykla under fem veckor. Nu finns en del resultat att redovisa.

Projektet ville ha svar på några frågor. Hur påverkas resvanor av tillgången till en elcykel i allmänhet och färdmedelsfördelningen i synnerhet? Vilka effekter har prova-på kampanjen på attityder gentemot elcykeln som ett substitut för bilen?

En randomiserad kontrollerad studie (test- och kontrollgrupp) utfördes för att kunna isolera effekten av tillgången på el-cykel. Resvanedata och enkätsvar samlades in med en smartphone-app.

Medelåldern på elcyklisterna var 48 år, andel kvinnor endast 12 procent Vanligaste färdmedel till jobbet innan projektet var bil som användes av 94 procent.

Resultatet visar både elcykling och vanlig cykling ökade under provperioden. Men elcykling valdes 30 procent oftare och mer än dubbelt så långt jämfört med vanlig cykel.

Bil minskade 37 procent

Men projektet tillhandahöll inte vanlig cyklar, ändå användes sådana.

– Vi har teorier varför även vanlig cykling ökat. Det kan vara så att man med elcykeln kom över tröskeln att börja cykla. Det kan vara så att elcykeln lånades ut till annan person i familjen, och då valde man vanlig cykel, säger projektets koordinator Linnéa Andersson vid Västragötlandsregionen,

Projektet visar att bilkörningen för elcyklisterna minskade från i genomsnitt 37 till 24 bil-km per dag. Genomsnittligt minskade bilkörningen med 37 procent. 

-Som kontext kan nämnas att 21,8 bil-km per person och dag är en estimerad hållbar nivå för att nå 2030-målet om 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn, skriver man i projektets utvärdering.

Resultatet visar att hindren var små att elcykla till jobbet i jämförelse med vanlig cykel. Det var betydlig fler som tyckte det var för fysiskt krävande med vanlig cykel än med elcykel. Också tyckte betydligt fler att vanlig cykel tog för lång tid, än det var för elcyklister.

I resultatsammanställningen drar man slutsatsen att det finns ett linjärt samband mellan distans på elcykel och attityden till ersättning för bil. 

-Ju mer man provar på, desto bättre blir ens inställning att byta bil mot elcykel, är en slutsats i resultatet.

Projektet rullar vidare. Bland annat ska man kolla om projektet leder till att testcyklisterna skaffar egna elcyklar. Det var nämligen en stor andel av testcyklisterna som vid utvärderingen avgav att de troligen eller säkert skulle köpa elcykel.

-Det ska vi titta vid en uppföljning, säger Linnéa Andersson.

FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM ELCYKLAR

—- Alla cykeltester 2020 och äldre —- (länk)

— Köpguiden 2020: Hitta rätt cykeltyp — (länk)

7-9-2020 

Läs mer