Prisat elcykelprojekt

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

 Det tycks ge bra utdelning att låta vanebilister testa elcyklar, vilket gjorts i Halmstad under flera år i form i det kommunala projektet Elcyklist.

Detta har givit utdelning i form av ökat cyklande, och även viss uppmärksamhet internationellt. I våras tilldelades projektet Elcyklist 2015 utmärkelsen National Energy Globe Award Sweden 2016.

Halmstads elcykelprojekt blev även nominerat till Euro-China Green & Smart City Awards 2016, och kommunen blev uppmanad att skicka en representant till Kina för prisutdelningen. Troligen för att få ett pris. Men man avstod.

– Det var inte självklart för oss att resa till Kina. Resan hade gjort att vi förlorat en del av miljövinsten som allt cyklandet givit, säger Katarina Löfquist som är projektadministratör Hållbart resande vid Halmstads kommun.

Men elcykelprojektet blev den svenska vinnaren, i den nationella kategorin inom Energy Globe Award. Det är ett internationellt spritt pris där över 170 länder deltar med cirka 1 500 nomineringar

I projektet Elcyklist lät man vanebilister låna varsin elcykel under en period. Under 2015 deltog 300 bilister, uppdelat i de tre perioderna vår, sommar och höst.

Möjligheten fanns för deltagaren att köpa ut den cykeln de använt. Närmare en tredjedel valde att köpa ut elcykeln, och över 80 procent har i en enkät efter projektet angett att de kommer fortsätta cykla i någon form.

Under hösten 2016 genomförde Halmstads kommun två elcykelprojekt, 50 elcyklar lånades ut till medborgare och 30 till företag. Samma upplägg blir det under våren 2017. Utlåningen till medborgare kommer därefter att fort-sätta under två perioder till, sommaren och hösten 2017.

– Syftet med projektet är att få bilister i Halmstad att ställa bilen och istället välja elcykel. Kan vi genom dessa priser inspirera andra städer i andra länder att starta liknande projekt så är det fantastiskt, säger Katarina Löfquist i ett pressmeddelande.

Mätningar på fem broar i stan visar att cykeltrafiken har ökat med cirka 4,5 procent under 2016 i jämförelse med året innan.

Halmstads satsning på att öka cyklandet har även inneburit att man korat stans cykelvänligaste arbetsplats. 2016 vann HMS Industrial Networks AB. I motivering nämns att företaget har både poten-tial, möjligheter, förutsättningar och viljan att skapa en bra cykelkultur för sina anställda. Redan i dag cykelpendlar närmare hälften av de 210 anställda. 

Projektet Elcyklist har även haft ut-låning av ellastcykel och cykelkärra. Även ett projekt för att uppmuntra vinter-cykling har genomförts. 

Katarina Löfquist, projektadministratör för Hållbart resande, Halmstads kommun

Fakta– Projektet Elcyklist 2015

100 elcyklar lånades ut varje period. 

300 Halmstadsbor lånade en elcykel. 

97 000 km
Så långt cyklade deltagarna totalt. 

1/3 valde att köpa ut en elcykel efter projektet. 

70 % av deltagarna angav att de trodde sig ha påverkat människor i sin omgivning till att börja cykla eller elcykla.

Foto: Nathalie Sjögren Törhagen

   

Läs mer