Premie kvar till 6419 elcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Ännu finns det pengar kvar för elcykelköpare som önskar ansöka om elcykelpremien hos naturvårdsverket. Det finns cirka 26,9 miljoner kronor kvar vilket bör räcka till cirka 6419 elcyklar, om cyklarnas pris ligger på det genomsnittspris som redovisats av naturvårdsverket.

Högst antal utbetalningar per innevånare av elcykelpremien har skett i Hallands län. Här har vi en Crescent Elston av nästa års modell, fotograferad i utkanterna av Varberg i norra Halland. Cykel är testad för nästa år pappersutgåva av Allt om Elcyklar.

Den 10 oktober hade 398,6 miljoner kronor utbetalats till det som populärt kallas elcykelpremien, rapporterar naturvårdsverket. För 2018 finns det 425,5 miljoner kronor avsatta för utbetalning av detta bidrag, som även gäller till eldrivna mopeder, mc och eldrivna utombordsmotorer till privatpersoner.

91,1 procent av anslaget har gått till elcyklar, resten till mopeder, mc och fordon för fysisk funktionsnedsättning. Totalt har 77488 bidrag har betalats ut. 91,1 procent av denna siffra ger 70591, vilket bör vara antalet elcyklister som fått premien. Den siffran kan ställas intill organisationen Cykelbranschens marknadsuppskattning, som visade att 103.000 elcyklar såldes under perioden 1 september 2017-31 augusti 2018. Det kan noteras att elcykelpremien gällde från 20 september 2018, så perioderna sammanfaller inte riktigt. Det går dock att dra slutsatsen att en del elcykelköpare avstått från premien.

 Den genomsnittliga utbetalningen har legat på 4191 kr, per fordon. Statistiken visar även att herrar valde dyrare fordon, deras utbetalning låg på i genomsnitt  4315 kr, medan damer fick 4049 kr i utbetalning. Vi kan dock anta att den genomsnittliga utbetalningen per elcykel är något lägre då mopeder och mc troligen är dyrare och dragit upp genomsnittet något.

Givet att det nu finns 26,9 miljoner kronor kvar att dela på, så bör det alltså räcka till cirka 6419 genomsnittliga utbetalningar, visar våra beräkningar.

Inget tyder på att huvudstadens elcyklister fått speciellt mycket bidrag, vilket ibland påståtts i debatten. Högst antal utbetalningar per innevånare har skett i Hallands län, med 16,2 utbetalningar per tusen innevånare. På andra plats finns Gotland med 14,9 utbetalningar per tusen innevånare.

I botten av listan hittar vi Norrbotten med endast 4,1 utbetalningar per tusen innevånare. Tvåa från botten är Södermanland med 5,5 utbetalningar per tusen innevånare.

11-10-2018

Läs mer