Översyn av fordonsregler oroar cykelorganisationer

admin

admin

2 feb 2021

EU-kommisionens planer på översyn av direktivet som reglerar typgodkännande för fordon med två eller flera hjul oroar EU:s cykelorganisationer. Man är bland annat orolig över att elcyklarna skulle kunna ingå i den framtida översynen, något som skulle kunna leda till krav på hjälmar och försäkringar, berättar Bike-eu.com.

Bakgrunden är den formligen exploderande marknaden av nya lätta fordon, inte minst då elsparkcyklar av olika typer. Detta har lett till att EU:s medlemsstater vill se över direktivet 168/2013 som reglerar typgodkännande för denna typ av fordon. Man vill bland annat se över användarnas säkerhet för dessa fordon.

Detta har skapat oro hos bland EU:s olika cykelorganisationer, CONEBI, CIE, European Cyclists ‘Federation (ECF), European Cycle Logistics Federation (ECLF) och International Mountain Bike Association Europe (IMBA EU). Man befarar att detta vanliga elcyklar (med elassistans till 25 km/tim och 250 watt maximal motoreffekt) kan ingå i översynen, vilket kan leda till ändrade förutsättningar.

-Vi samarbetar för att säkerställa att skyddet av den blomstrande EU-elmarknaden och användarsäkerhet tas med i beräkningen, skriver organisationerna ett gemensamt uttalande som fortsätter.

-Denna granskning utlöstes främst av EU: s medlemsstaters oro för nya fordon som e-skotrar och enhjulingar, men den har tagit ansvar för en granskning av alla fordon i detta snabbt växande mikromobilitetssegment, inklusive elcyklar, speed bikes och lastcyklar.

CONEBI har varit samordnande inom branschen vid EU-kommisionens översyn av direktivet. CONEBI säger att det finns en hög risk att elcyklar inte längre kan uteslutas i den framtida översynen av EU: s typgodkännandeförordning. 

De andra organisationerna anslöt till CONEBI: s kampanj eftersom de är överens det behövs ett samordnat svar från alla organisationerna på EU-nivå. 

Risk för krav på hjälm

De inser att typgodkännande kan öka kostnaden och komplexiteten för tillverkning av elcyklar. De ser även en betydande risk för att regeringar skulle införa obligatoriska hjälmar, försäkringar och licensiering för användning av e-cyklar. 

För branschorganisationerna är huvudmålet att se till att elcykeln fortsättningsvis betraktas som en cykel. Detta beslutades redan av EU i början av 2000-talet, när elcyklar uteslöts från ramverket för typgodkännande.

— Läs mer på Bike-Eu.com — (länk)

19-10-2020 

Läs mer