Olyckor med elcyklar kartlagda

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Elcyklar och elsparkcyklar har snabbt blivit en del av vardagen i Sverige. Antalet olyckor med elcykel har ökat gradvis medan olyckor med elsparkcykel ökade kraftigt i samband med att elsparkcykleln introducerades på bred front 2019.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva olyckor med elcyklar och elsparkcyklar som en del i utredningen kring så kallade eldrivna enpersonfordon. Delrapport två är nu överlämnad till regeringen.

66 procent av alla trafikolyckor rör gående eller cyklister. Antalet allvarligt skadade cyklister ligger runt 2 000 per år och har inte förbättrats i någon högre utsträckning under de senaste 12 åren.

Elcyklarna har ibland pekats ut som en trafiksäkerhetsrisk. Transportstyrelsens rapport kan dock inte visa att den är farligare än andra lätta tvåhjulingar.

– Statistiken i Strada pekar mot att risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel. En slutsats utifrån detta är att det är viktigt att arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, inte endast för eldrivna enpersonsfordon, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Under 2019 inträffade 528 olyckor med elcykel och 630 olyckor med elsparkcykel, enligt uppgifter i Strada. Transportstyrelsen har studerat dessa olyckor och kommit fram till:

Skador på bröstkorg

De flesta olyckor med elcykel sker i Skåne och Västra Götaland.

De flesta olyckor med elsparkcykelolyckor sker i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Elcyklister råkar ut för fler skador på bröstkorg och överkropp.

Elsparkcyklister råkar ut för fler skador på ansikte och underkropp.

Flest olyckor med elcykel inträffar under pendlingstid på vardagar och minskar under lördagar och söndagar.

Flest olyckor med elsparkcykel sker på kvällar och nätter under helger.

I elcykelolyckor skadas främst kvinnor i ålder, 20-64 år.

I elsparkcykelolyckor skadas främst män i åldern 25-44 år

Transportstyrelsen har även genomfört en användarstudie. En majoritet av de tillfrågade instämmer i att elcyklar och elsparkcyklar bidrar till otrygghet i trafiken. Det påståendet håller även användare av elcykel och elsparkcykel med om. Bland elsparkcyklister är det framför allt parkering som bidrar till otrygghet i trafiken.

– När det handlar om elcyklarna är det många som uppfattar att cyklisterna brister i hänsyn och att den högre hastigheten bidrar till otrygghet i trafiken, säger Pernilla Bremer. 

Transportstyrelsen ska överlämna slutrapport med eventuella förslag till regeländringar den 1 mars 2021.

16-11-2020 

Läs mer