Nederländerna i täten med elcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

3 aug 2023

Den europeiska cykelmarknaden har tappat fart efter försäljningsboomen till följd av covid-pandemin. Försäljningen minskade 2022, men elcyklarna tar ändå allt större del av europeiska marknaden, uppger Bike-Eu.com.

Försäljningsstatistiken för 2022 som hittills rapporterats av de nationella europeiska branschorganisationerna ger en tydlig bild. Försäljningsvolymerna för elcyklar ökade med tvåsiffriga siffror och ersatte efterfrågan på mekaniska cyklar. I allmänhet växer marknadsandelen för elcyklar stadigt och genomsnittspriserna stiger och ökar marknadsvärdet.

Trots tidigare uppgifter om tveksam europeisk marknad under 2022, verkar elcykelmarknaden fortsätta att växa. 2022 års statistik visar tydligt ökningen av försäljningen av elcyklar eftersom marknadstillväxten är betydligt större än 2021. År 2022 ökade försäljningen elcyklar i Tyskland med 10 % (endast 3 % 2021), 2022 i Österrike + 11 % ( var 9 % 2021), 2022 i Italien + 14 % (var 5 % 2021). 

Sverige 22 procent

Högst marknadsandel 2022 hade elcyklar i Nederländerna med 57% av cykelmarknaden. Flera länder i mellaneuropa har stor försäljning av elcyklar, där Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien ligger på 45-50 procent av marknaden.

I Sverige, Danmark och Norge har elcyklarnas kring 22 procent av marknaden.

I Storbritannien har inte elcyklarna fått sitt genombrott, där nådde de endast 7,6 % procent av cykelmarknaden, vilken är den lägsta siffran av de länder som finns med i Bike-Eu:s statistik.

Källa:

https://onlinemagazine.bike-eu.com/edition-june-2023/general-market-overview

Läs mer