Naturvårdsverket: Otydliga lagar för elcyklar i naturen

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

5-06-2019 / Nuvarande lagstiftning kring terrängkörning och elcyklar är otydlig anser naturvårdsverket. Möjligheten att elcykla i terrängen behöver förtydligas och definitionen av elcykel/cykel behöver ses över.

Från naturvårdsverket har det länge hetat att elcyklar inte får framföras i naturen, och då med hänvisning till att allemansrätten inte är motoriserad. Men tydligen har verket nu funnit att den ståndpunkten inte har stöd av nuvarande lagstiftning.

Det framgår i den analys som naturvårdsverket har gjort om terrängkörningens påverkar på djur, natur och friluftsliv. Analysen är tänkt som ett underlag till den pågående utredningen av lagstiftningen om terrängkörning. Den utredningen ska lämna förslag på vad som behöver för att skapa en hållbar terrängkörning.

I analysen tittar naturvårdsverket närmre på möjligheter och begränsningar i nuvarande lagstiftning av att använda elfordon i terräng.

En utgångspunkt är att elcyklar med högst 250 Watt motoreffekt faller under kategorin cykel enligt vägtrafikdefinitionerna. Därför är såväl elcyklar som vanliga cyklar tillåtna på barmark i terräng enligt nuvarande terrängkörningslagstiftning.

När det kommer till allemansrätten och elcyklarna blir det mer komplicerat. Här anser naturvårdsverket att det behöver förtydligas, vilka möjligheter och begränsningar som ska gälla för cykling med och utan elmotor. Naturvårdsverket anser det olämpligt att göra avsteg från principen om den omotoriserade allemansrätten.

Både cykel och motordrivet fordon

Denna formulering antyder alltså att naturvårdsverket anser att elcyklar borde vara oförenliga med allemansrätten. Det är tydlig skillnad mot tidigare uttalanden från naturvårdsverket, där man sagt att elcyklar inte får framföras i naturen, eftersom allemansrätten inte är motoriserad.

-Vi tycker det är otydligt i lagstiftningen med elcyklar. Genom att de har elmotor kan de definieras som motordrivet fordon, men de har också en definition av cykel. Vi har också det förhållandet att cyklar med motor inte omfattas av terrängkörningslagen, säger Eva-Linda Sederholm, som gjort analysen av elfordon i terräng och lagstiftning. 

-Vi skulle vilja ha en skiljelinje här mellan elcyklar och vanliga cyklar.

I er analys sägs att cyklar och elcyklar i terräng behöver förtydligas ur allemansrättsligt perspektiv. Tidigare har naturvårdsverket hävdat att elcyklar inte hör hemma i naturen enligt tolkningen av allemansrätten?

-Vi lämnar det öppet till diskussion, vi vill inte ha en motoriserad allemansrätt, men frågan hur man ska ställa sig till elcyklarna är inte klargjort. Vi vill att det ska bli klarare.

Så idag är det alltså okej att elcykla i naturen?

-Eftersom en elcykel definieras som cykel, så blir det idag svårt att säga något annat, blir svaret från Eva-Linda Sederholm.

Naturvårdsverkets analys har gått till utredningen om terrängkörningslagen. Utredningen väntas komma med förslag till ändringar i lagen i oktober.

(Foto: Haibike)

Läs mer