Naturvårdsverket har inte ändrat sig kring elcyklingen – men tolkningen har inte prövats

Björn Åslund

Björn Åslund

13 apr 2024

Naturvårdsverkets tolkning av allemansrätten och elcyklar ligger fast. EU-domstolens beslut att elcyklar är cyklar förändrar inte rättsläget. Men naturvårdsverkets tolkning har inte prövats av rättsväsendet (se text nedan).

Naturvårdsverket har fastslagit att allemansrätten är icke motoriserad, och gjort tolkningen att det innebär att elcyklar inte får framföras i naturen utan markägarens lov.

Denna tolkning har många gånger ifrågasatts av elcyklister, som menar att elcyklar ändå jämställs med vanliga cyklar, om man utgår från trafiklagstiftning. Men detta har inte påverkat Naturvårdsverket.

I höstas har EU-domstolen slagit fast att elcyklar är cyklar och ingenting annat, vilket väckte hoppet hos en del elcyklister, om att Naturvårdsverket skulle titta över allemansrätten. Men den aktuella EU-domen handlade om vilka fordon som måste ha trafikförsäkring. Så några förändringar rörande elcyklar och allemansrätten är inte aktuella.  upplyser Nils Hallberg, miljörättsjurist vid Naturvårdsverket.

– Den EU- domen påverkar inte rättsläget över huvudtaget gällande allemansrätten. Den berör enbart frågan om huruvida man behöver ha en trafikförsäkring för sin elcykel eller ej. 

Nils Hallberg, Naturvårdsverket.

Han konstaterar också att den senaste terrängkörningsutredningen gör samma slutsats som Naturvårdsverket, att allemansrätten är icke-motoriserad.

– Så även om elcyklar räknas som cykel i trafiklagstiftningen, så omfattas de inte av allemansrätten eftersom de är motoriserade, säger han. 

Elcykling och allemansrätten har inte prövats av domstol.

Naturvårdsverkets tolkning av allemansrätten och elcyklarna har gällt sedan 2017. Efter så många år borde det finnas erfarenhet av hur regeln respekteras och hur rättssystemet ser på elcyklister som missbrukat allemansrätten. Men ännu har inte frågan prövats av rättsväsendet.

Det verkar alltså inte finnas exempel där elcyklister i naturen påträffats, och att det sedan prövats i domstol.

– Jag har ännu inte sett något ärende som hamnat i domstol, konstaterar Nils Hallberg, miljörättsjurist vid Naturvårdsverket.

– Men om ett sådant ärende skulle hamna i en tingsrätt skulle det inte räcka. För att bli en prejudicerande, vägledande dom krävs att den meddelas av Högsta domstolen.

Vi frågar Nils Hallberg om han har en uppfattning om möjliga straff. Svaret blir förstås en spekulation:

– Färdsel i terrängen med motorfordon kräver alltid markägarens medgivande och ibland också dispens från terrängkörningslagen. Att ändå cykla med elcykel på någon annans mark skulle kunna ses som tagande av olovlig väg. Beroende på överträdelsens omfattning och grad, så kan påföljden bli böter eller fängelse upp till sex månader. Uppstår skador följer också skadeståndsansvar gentemot markägaren.

– Men jag har svårt att se fängelse utdömas för elcyklisterna. Men vi får svar den dag frågan prövas i domstol.

Allt om Elcyklar på Readly: Stort tema om stöldskydd

Nu finns magasinet Allt om Elcyklar nr 1/2024 att läsa på Readly (innehåller 1000-tals digitala tidningar).

Cykelstölder drabbar oss elcyklister särskilt hårt. I tidningens stora tema (12 sidor) fördjupar vi oss i cykelstölder och tipsar om hur du kan skydda din elcykel bättre. 

https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Aktuellt

Crescent och Ecoride är stora svenska märken inom elcyklar. Båda tror att allt fler lastcyklar komimer rulla ut under 2024. Crescent satsar på en longtail (med förlängd pakethållare) för att klara vardagstransporterna, medan Ecoride tror mer på en tvåhjuling med låda fram.

Naturvårdsverket har inte ändrat sig kring allemansrättens restriktioner kring elcyklar. Men rättsläget är oklart, då frågan ännu inte prövats i domstol.

Tester

Som vanligt har vi testat ett gäng elcyklar. Bland annat nykomlingen Yamaha Booster Easy, som verkligen inte ser ut som en vanlig elcykel.

Testade elcyklar: Cake Åik (lastcykel), Crescent Elvira (damcykel med mittmotor), Gazelle Avignon (lågt insteg med mittmotor), Crescent Elder 20S (hybrid med mittmotor), Riese&Müller Multitinker (longtail lastcykel), Vaya Classic (budgetcykel med navmotor) och Yamaha Booster Easy. 

Läs mer