Nära en miljon elcyklar 2018 i Tyskland

admin

admin

31 jan 2021

22-03-2019/  Elcyklarna fortsätter vinna mark i Tyskland. Försäljningen ökade med hela 36 procent år 2018 jämfört med 2017. Inte mindre än 980 000 elcyklar såldes förra året. Var fjärde såld cykel i Tyskland var elassisterad.

Dessa uppgifter kommer från branschorganisationen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Enligt ZIV har elcyklarna nu en marknadsandel på 23,5 procent. När ZIF blickar mot framtiden förväntar man sig att marknadsandelen ökar till 30 procent på medellång sikt. På längre sikt kan en realistisk nivå vara 35 procent, bedömer ZIV. 

Tyska elcyklar är tydligen populära i andra europeiska länder, vilket noteras av ZIV. Exportvolymen ökade med 51 procent till 440 000 enheter förra året. ZIV ser flera orsaker till den blomstrande elcykelförsäljningen, bland annat innovationer som helt integrerade batterier, bra design samt att cyklarna byggs av material och komponenter med hög kvalitet.

Även vanliga cyklar

Det totala marknadsvärdet för vanliga cyklar och elcyklar i Tyskland ökade med sammanlagt 16,3 procent till 3,16 miljarder euro förra året. Försäljningen av både cyklar och elcyklar, mätt i antalet enheter, ökade med 8,6 procent till 4,18 miljoner. Inte bara elcyklarna ökade i volym, även försäljningen av vanliga cyklar ökade med 2 procent. ZIV konstaterar att det genomsnittliga detaljhandelspriset per enhet (cykel och elcyklar) var 756 euro över alla försäljningskanaler. vilket var en ökning med 7,1 procent jämfört med 2017.

Läs mer