Mindre vältrisk framåt med elcykel?

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

VTI har genomfört krocktester med olika cyklar. Den elcykel som användes i testet slog inte runt
framåt vid tvärstopp, som andra cyklar gjorde.

De flesta cykelolyckor är singelolyckor, och för att ta reda på vilken betydelse höjd och körställning har för skadeutfallet har forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) genomfört ett projekt med krocktester med cyklar.

Sådana krocktester har inte genomförts tidigare, och syftet var också att undersöka om det var möjligt att genomföra krocktester med cykel. 

I krocktesterna användes fyra olika
cykeltyper: vanlig cykel, elcykel, liggcykel och en hybrid med framåtlutad körställning.

Testerna gjordes i två varianter, dels tvärstopp med framhjulet, dels inkörning i en snedställd balk, vilket ska likna ett hinder som trottoarkant. Dessutom i olika hastigheter, 15 km/h och 25 km/h.

– Resultatet med elcykeln var lite förvånande. När den fick plötsligt stopp på framhjulet så slog den inte runt framåt som andra cyklar, berättar Anna Niska, som forskar kring cykling och trafiksäkerhet vid VTI.

Hon tror att förklaringen till den uteblivna framåtvolten har att göra med elcykelns tyngd och lägre tyngdpunkt. Den aktuella elcykeln, en Yosemite City Sport, har batterierna i det nedre ramröret. Dock har den en rätt upprätt körställning.

Olycksförloppet blev istället att cykeln stannade tvärt, och krockdockan föll i sidled. Också det med risk för slag i huvud, dock med mindre kraft och fart än med framåtvältning. Anna Niska bedömer att skaderisken var mindre.

Dessa krocktester är dock inte tillräckligt för att säga något entydigt om att elcyklarna är mindre farliga vid tvärstopp på framhjulet. VTI gjorde endast fyra tester med plötsligt stopp, och bara med en typ av elcykel.

Det aktuella forskningsprojektet skulle alltså titta på möjligheten att krocktesta cyklar. 

– Vi kan säga att det går att göra denna typ av test med tillräckligt bra repeterbarhet, säger Anna Niska. 

Den praktiska nyttan med krocktester skulle exempelvis kunna vara vid utformning av skyddsräcken och avspärrningsutrusning för vägarbeten, som behöver anpassas bättre till cyklister. 

Läs mer

Annons: